Ga jij de uitdaging aan om je in te zetten voor onze maatschappelijke opdracht om de beste leraren voor de kinderen in Rotterdam en omgeving te werven, op te leiden en na te scholen? In de huidige dynamische context met een nijpend lerarentekort en maatschappelijke en mondiale uitdagingen zorgen we er samen voor dat alle leerlingen in Rotterdam en regio wereldwijze en eigenzinnige onderwijsprofessionals ontmoeten die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart en ziel willen zijn voor kinderen.

Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.

Onze missie

We zijn een onderwijsgemeenschap van studenten, opleiders, leraren, schoolleiders en onderzoekers. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen in Rotterdam en regio wereldwijze en eigenzinnige onderwijsprofessionals ontmoeten, die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart & ziel willen zijn voor kinderen. We geloven in kindkracht, groepskracht, leerkracht en teamkracht en bieden een oefenplaats om, door samen opleiden, onderzoeken en professionaliseren, bij te dragen aan een inclusieve samenleving die mens en natuur hoopvolle perspectieven biedt.

Ontdek onze pabo
ONZE VISIE

Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand

We zijn ervan overtuigd dat je alleen een goede onderwijsprofessional kunt worden als je je ook als mens ontwikkelt: persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand. Om met hart & ziel te werken in het onderwijs, om de goede dingen te doen, ook in de ogen van de kinderen, moet je verbonden zijn met je drijfveren van zorg & liefde voor kinderen, het vermogen hebben om open te staan voor wat zich aandient, je eigen mogelijkheden ontdekken en inzetten en weten wat jezelf en de ander geluk brengt.

We dagen iedereen dan ook uit om eerder opgedane kennis en ervaringen, overtuigingen en handelingsrepertoire voortdurend kritisch te onderzoeken, te verrijken en -waar nodig- bij te stellen, om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld, ‘het waagstuk van het onderwijs’ aan te gaan, de vraag te stellen wat pedagogisch wenselijk is, de dialoog te zoeken, ook als het spannend is, en met ons handelen bij te dragen aan een wereld waarin iedereen er mag zijn en niemand wordt buitengesloten, waarin we ons verbonden weten en scheidslijnen overbruggen, nieuwsgierig naar hoe het ook of anders zou kunnen, geen gebruikers maar makers van de toekomst, een wereld waarin we extra ondersteuning bieden waar het nodig is en samen kunnen lachen om lichtheid te brengen en nieuw perspectief.

Lees het hele strategische plan 2019-2024

Lees verder

Lees hier al onze verhalen over studeren, werken, nascholen en onderzoeken in het basisonderwijs.

Meer nieuws en verhalen

Informatie opleidingen Thomas More Leiderschapsacademie – [TMA]

Lees meer over

Thomas More Hogeschool viert 10-jarig zelfstandig jubileum in Rotterdam

Lees meer over

Inspirerende onderwijsvernieuwer Diana Molenschot wint SURF Onderwijsaward 2023

Lees meer over

Mijlpaal: stagevergoeding op Rotterdamse en Haagse basisscholen is een feit!

Lees meer over

Drempelloze doorstroom mbo-opleiding Onderwijsassistent naar Pabo

Lees meer over