Visie op onderzoek

Vanuit de lectoraten doen opleiders van Thomas More Hogeschool onderzoek, samen met leerkrachten uit het primair onderwijs en samen met studenten. Dat doen ze altijd rond thema’s die betekenisvol zijn voor de onderwijsgemeenschap Thomas More. Op deze manier kan in goede afstemming met werkveld en opleiding nieuwe (praktijk) kennis worden ontwikkeld mét en vóór de praktijk van het basisonderwijs. Nieuwe inzichten vanuit de lectoraten worden ook ingezet bij het professionaliseringsaanbod van de Thomas More Academie. Zo dragen we bij aan de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren en opleiders.

Lees onze visie op onderzoek
HESTER IJSSELING

Professionaliseren met hart & ziel

Wie kent ze niet, die momenten waarop je als leraar geraakt werd, even niet wist wat je moest doen, en tóch moest reageren? Ervaringen van weerstand of weerklank, of zo’n ervaring dat het lukt om een leerling te bereiken. Binnen het lectoraat Professionaliseren met hart & ziel noemen we die ervaringen pedagogische sleutelmomenten. Wanneer die momenten nauwkeurig in dialoog worden onderzocht, kijken de gespreksdeelnemers vanuit een pedagogisch perspectief naar hun weerbarstige onderwijspraktijk, en helpen ze elkaar om cruciale aspecten van hun ervaring onder woorden te brengen. Daardoor dragen ze bij aan persoonsvorming/subjectiverend onderwijs; ze creëren ruimte om het onbeheersbare in hun onderwijspraktijk te onderzoeken, en komen er in dialoog achter wat dat voor hen als leraar betekent én wat dat van ze vraagt.

Lees meer over dit lectoraat

Helaas is het evenement al voorbij. Vind meer evenementen op onze evenementenpagina


Alle evenementen
DIEUWKE HOVINGA

Natuur en ontwikkeling kind

De ontwikkelingskansen die natuur kinderen biedt, zijn de afgelopen jaren in onderzoek beschreven. Ondanks deze positieve bevindingen verdwijnt natuur steeds meer uit kinderlevens. Met onderzoek, onderwijs en professionaliseringsactiviteiten in onderwijs, kinderopvang en zorg wil het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind laten zien dat de fysieke omgeving een pedagogische ruimte is: een ruimte waarin het voor kinderen al dan niet goed vertoeven is en waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd of wellicht afgeremd. Vanuit dit perspectief is de inrichting van de fysieke omgeving een pedagogische verantwoordelijkheid en verdient daarom een plek in het pedagogisch handelen van professionals.

Lees meer over dit lectoraat
PATRICK SINS

Vernieuwingsonderwijs

Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs is ontstaan naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over de effectiviteit van traditioneel vernieuwend onderwijs. Er was behoefte aan een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en een aanscherping van de onderwijsvisie. Ons streven is door middel van onderzoek de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van docenten te vergroten.

Lees meer over dit lectoraat