Een goede leerkracht is voorbereid, staat sterk in z’n schoenen en kan omgaan met alle soorten kinderen. Ook moet je een bepaalde basiskennis hebben. Daarom zijn er landelijke toelatingsvoorwaarden voor de pabo. Wij helpen je om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen en op de studie.

LANDELIJKE TOELATING PABO

Hoe start je aan de opleiding leraar basisonderwijs?

Als je wilt studeren aan een pabo heb je genoeg basiskennis nodig van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Dat je die kennis in huis hebt, toon je aan door landelijke toelatingstoetsen te maken en te halen. Er zijn uitzonderingen wanneer je deze toetsen niet hoeft te maken. Daarover lees je hier meer.

Meer over de landelijke toelatingstoetsen
VOORBEREIDING

Ons ondersteuningsprogramma

Jouw succes bij het maken van de toetsen hangt vaak af van de voorbereiding. Om je te helpen hebben we samen met de andere Rotterdamse pabo’s een bijscholingsprogramma samengesteld. Je volgt dan drie keer een cursus waarin je onder begeleiding en met andere studenten oefent met de theorie.

Wil je je liever zelf voorbereiden op de toelatingstoetsen? Ook dat kan. Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je leermaterialen en andere ondersteuningsprogramma’s.

Bekijk hier de data en tijden

WISCAT

Rekentoets Wiscat

De wiscat is de verplichte landelijke rekentoets waarmee je aantoont dat je genoeg basiskennis hebt van het vak rekenen. Het is geen toelatingstoets maar wel een toets die iedere pabostudent maakt en behaald moet hebben in het eerste studiejaar. Je wordt onder andere getoetst op hoofdrekenen, meten en meetkunde, informatieverwerking en andere rekenbasisvaardigheden. Je kunt de rekentoets maken voordat je start aan de pabo of tijdens het eerste studiejaar.

Meer over de wiscat

21-plus traject

Ook als je niet het benodigde diploma (havo-, vwo-, mbo-4) bezit, kan je in aanmerking komen voor onze pabo-opleiding. Ben je op 1 september van het komende studiejaar 21 jaar of ouder? Doe dan mee met ons 21+-traject.

KOSTEN

Collegegeld

Als je gaat studeren, betaal je elk jaar collegegeld. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van je opleidingsvariant (voltijd of deeltijd) en jouw studieloopbaan. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijke collegegeld.

Lees hier meer over collegegeld

Collegegeld 2023-2024
In dit document lees je over de hoogte van het collegegeld en lichten we de machtiging en betaling van het collegegeld toe.
Download
Inschrijfvoorwaarden 2023-2024
Lees hier de belangrijkste bepalingen omtrent het (her)inschrijven, betaling en beëindiging van jouw inschrijving als student aan Thomas More Hogeschool.
Download
Inschrijven bij pabo Thomas More Hogeschool
INSCHRIJVEN VOOR 1 MEI

Inschrijven bij pabo Thomas More Hogeschool

Je hebt je keuze voor je toekomstige studie gemaakt en je wil je graag inschrijven voor onze opleiding leraar basisonderwijs! Wat tof! Lees hier hoe je dit goed regelt.