Folders en downloads

Downloads

TMOgids | Voltijd hoofdfase
De opleidingsgids voor de hoofdfase van de reguliere en compacte voltijd pabo-opleiding.
Download
TMOgids | Voltijd propedeusefase
De opleidingsgids voor de propedeusefase van de reguliere voltijd pabo-opleiding.
Download
TMOgids | Voltijd compacte en reguliere voltijd afstudeerfase
De opleidingsgids voor de afstudeerfase van de reguliere en compacte voltijd pabo-opleiding.
Download
TMOgids | Voltijd compact propedeusefase
De opleidingsgids voor de propedeusefase van de compacte voltijd pabo-opleiding.
Download
TMOgids | Muziekopleiding
De opleidingsgids voor de muziekopleiding.
Download
TMOgids | Tweejarige deeltijd en zij-instroom jaar 2
De opleidingsgids voor de tweejarige deeltijd en zij-instroom jaar 2.
Download
TMOgids | Deeltijd regulier vanaf jaar 2
De opleidingsgids voor deeltijd pabo regulier vanaf jaar 2.
Download
Leeruitkomsten deeltijd pabo
In dit document vind je alle informatie over werken met leeruitkomsten, portfolio en niveaus in de deeltijd pabo.
Download
Erasmus Charter for Higher Education
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2021-2027
Download
Jaarverslag 2022
Dit jaarverslag schetst de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten in 2022.
Download

Folders

TMOgids | Deeltijd regulier en compact jaar 1
Download