Statutaire naam van de instelling: Stichting Thomas More Hogeschool

RSIN: 85.35.82.737
Adres: Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
Telefoonnummer: (010) 4657066
E-mailadres: info@thomasmorehs.nl

Doelstelling van de instelling (artikel 3 van de statuten van de stichting):

 1. De stichting heeft ten doel het geven van hoger beroepsonderwijs in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De stichting beoogd tevens het verrichten van onderzoek, alsmede kennis overdragen aan de maatschappij in de zin van de WHW.
 2. Het doel, bedoeld in het eerste lid, houdt onder meer het volgende in:
  a. het oprichten en in stand houden van een instelling voor onderwijs in de zin van de WHW, genaamd Hogeschool Thomas More, gevestigd te Rotterdam;
  b. samenwerking met andere onderwijsinstellingen voor zover zulks bijdraagt tot de verwezenlijking van het doel;
  c. deelneming aan sectoraal en algemeen overleg ten behoeve van de ontwikkeling van een nationaal beleid ten aanzien van het onderwijs; alsmede al datgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:

De hoofdlijnen van het strategisch beleidsplan zijn samen te vatten tot de volgende ambities:

 1. Onderwijsgemeenschap voor doorgaande ontwikkeling van onderwijsprofessionals
 2. Diversiteit studenten en medewerkers
 3. Een veelzijdige onderwijsomgeving voor eigenzinnige en wereldwijze onderwijsprofessionals
 4. Structuur ondersteunt kwaliteitscultuur en professionele ontwikkeling
 5. Innovatieve onderwijspraktijken
 6. Variëteit aan routes
 7. Sterke netwerken
 8. TMA dé partner voor professionalisering
 9. Samen onderzoeken versterkt handelen in praktijk
 10. Bruisend ontmoetingscentrum

Namen leden Raad van Toezicht:

 • De heer J.M.M. Dumoulin
 • Mevrouw J.W.M. Gregersen-Hermans
 • De heer prof. dr. C. Aydin, voorzitter
 • Mevrouw I.M. Bakker
 • De heer W. Korving

Namen leden Algemeen Bestuur:

 • Dhr. drs. A.J.M. (Ton) Groot Zwaaftink, voorzitter
 • Mevr. C.M.H. (Lia) Zwaan-van Schijndel, lid

Namen leden College van Bestuur:

 • Dhr. drs. A.J.M. (Ton) Groot Zwaaftink, voorzitter
 • Mevr. drs. D.H. (Dorothee) van Kammen, lid

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

Vanaf 2020 verantwoordt Thomas More Hogeschool zich door middel van het standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen over de ANBI status. Klik hier voor het formulier inzake de jaarcijfers 2022.