Je kan je niet ontwikkelen tot leraar zonder jezelf hierin mee te nemen. Tijdens je studietijd kom je ongetwijfeld jezelf en uitdagingen tegen. Dat is mooi, want dat zijn de momenten waarop leren plaatsvindt. Maar soms ook uitdagend. Wij hebben oog voor jouw welzijn, want als jij lekker in je vel zit en het goed gaat met jou, gaat het ook goed met je studie.

Weten met welke hulpvragen je terecht kunt en op welke ondersteuning je kunt rekenen? Je leest het op deze pagina.

Ondersteuning

Ondersteuning en begeleiding

Decaan

Op Thomas More Hogeschool zijn twee studentendecanen aanwezig. Zij kunnen je informatie, advies of begeleiding geven bij je studieloopbaan, bij financiële zaken of bij persoonlijke omstandigheden. Zij helpen je bij het vinden van oplossingen, acties of personen zodat je kan studeren op een manier die bij jouw situatie past.

En wat ook kan helpen; volg een online module via stichting Mirro. Bijvoorbeeld over timemanagement, studeren combineren met gezinsleven, omgaan met rouw, piekeren, somberheid en nog vele andere thema’s. De decaan kan jou hierin adviseren.

Wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning kun je een mail sturen via decaan@thomasmorehs.nl

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon zorgt voor een veilige en inclusieve leeromgeving voor jou als student. Debra Young (vertrouwenspersoon van Thomas More) staat klaar om te helpen bij verschillende vormen van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en stalking.

Taken vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft taken zoals het ondersteunen van studenten en medewerkers die ongewenst gedrag hebben ervaren, het bespreken van mogelijke oplossingen, het begeleiden van formele trajecten en het geven van advies aan de examencommissie.

Contactgegevens
De vertrouwenspersoon, Debra Young, is bereikbaar via e-mail (vertrouwenspersoon@thomasmorehs.nl). De reactietijd is doorgaans 2 weken, en na het eerste contact zal er zo snel mogelijk actie ondernomen worden. Studenten kunnen kiezen voor een afspraak op locatie of een telefonische afhandeling.

Tijdens het gesprek met de vertrouwenspersoon wordt de specifieke situatie van de student besproken. Er is ruimte om het verhaal te delen en samen mogelijke oplossingen te bekijken, waarbij de student altijd de regie behoudt. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt studenten gedurende de casus en helpt bij het identificeren van mogelijke oplossingen.

De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en informatie wordt niet zonder toestemming en instemming van de student gedeeld, tenzij er sprake is van een misdrijf dat gewetensnood veroorzaakt. De vertrouwenspersoon kan op afroep naar een locatie komen en heeft geen vaste plek binnen het gebouw van Thomas More.

Pro-begeleiding

Elke periode heb je lesuren (twee weekelijks) die draaien om jouw professionele ontwikkeling (pro-uren). Deze pro-uren heb je met jouw hele klas. De studieloopbaanbegeleider begeleidt deze lessen. Hierin gaat het om jouw groei. Je bespreekt informatie over studie en stage en kijkt terug en vooruit naar wat er gaat komen. Je leert en werkt samen aan je professionele ontwikkeling door middel van reflectieactiviteiten. Je kunt een situatie uit  die je hebt meegemaakt op jouw stage of

Daarnaast zijn er spreekuren waarin je individuele voortgangsgesprekken (4x per jaar) hebt met de studieloopbaanbegeleider. Na elk gesprek schrijf je een verslag en verwerk je wat er is besproken in je ‘Plan van Aanpak’. Dit houd je bij in je Bekwaamheidsdossier.

En naast deze uren nemen we ook echt de tijd om te kijken hoe het met je gaat. Voel je je goed, loopt alles soepel of kunnen we je ergens bij helpen? We willen dat je je op je gemak voelt en helpen je graag. De pro-begeleider is jouw eerste aanspreekpunt.

Maatschappelijk werker

Ben je op zoek naar ondersteuning op verschillende levensgebieden tijdens je studie? Onze Schoolmaatschappelijk werker biedt laagdrempelige begeleiding aan studenten. De schoolmaatschappelijk werker wordt op aanvraag van jou of de docent ingezet. Deze professional fungeert als schakel tussen jou en de opleiding, en biedt onafhankelijke ondersteuning.

Of je nu worstelt met financiële zorgen, relaties, zelfstandig wonen, integratie in Nederland, verslavingsproblemen, of mentaal welzijn, de schoolmaatschappelijk werker is er voor jou.

Wat kun je verwachten van de hulp?
De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende begeleiding (ongeveer 5 gesprekken). De gesprekken zijn gebaseerd op jouw hulpvraag en kunnen gaan over uiteenlopende problemen, zoals mentale gezondheid, geldzaken, en huisvesting. Als de korte begeleiding niet volstaat, wordt dit besproken en kun je doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulp. Samen met jou wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Wil je contact opnemen?
Meld je aan bij Shanuska Lachman via de e-mail (s.lachman@thomasmoresh.nl). Je kunt doorgaans binnen een week een reactie verwachten, met uitzondering van schoolvakanties.

De gesprekken kunnen plaatsvinden op TMH of extern, afhankelijk van wat het beste voor jou is. Belangrijk om te weten is dat de gesprekken altijd vertrouwelijk zijn, zodat je in een veilige omgeving je zorgen kunt delen.

Studenten coach

Bij Thomas More Hogeschool staan ouderejaars studentcoaches klaar om jou als eerstejaarsstudent te ondersteunen en begeleiden. Ze bieden zowel advies als praktische hulp, zodat jij een vliegende start kunt maken in je studie.

Advies
Onze studentcoaches delen waardevolle adviezen, variërend van praktische organisatorische informatie tot onderwijsinhoudelijke kennis. Ze staan paraat om jou te helpen bijvoorbeeld bij het opstellen van planningen en het structureren van je studie

Leer de Kunst van het Studeren
De overstap naar het hoger onderwijs kan uitdagend zijn. Onze studentcoaches ondersteunen jou bij het ontwikkelen van effectieve studievaardigheden die passen bij het hbo-niveau. Ze zijn er om je te begeleiden in het “leren studeren in het hbo.”

Verbondenheid
Elke voltijdsgroep wordt ondersteund door twee toegewijde studentcoaches. Deze coaches zijn bereikbaar via telefoon, WhatsApp en e-mail. Ze zijn er om jouw vragen te beantwoorden en je te ondersteunen wanneer je het nodig hebt.

Waarvoor kun je bij een Studentcoach terecht?

 • Organisatorische vragen over je studie
 • Onderwijsinhoudelijke vragen
 • Algemene vragen over studeren aan Thomas More Hogeschool
 • Het overwinnen van obstakels en uitdagingen tijdens je studie.
 • Ze staan klaar om jou te helpen bij een soepele overgang naar het hoger onderwijs en om jouw studie-ervaring zo positief mogelijk te maken.

Begeleiding in de praktijk (stage)

Werkplekbegeleider 
De werkplekbegeleider laat jou zien hoe het is om leraar te zijn. En helpt jou in de praktijk (stageklas) en doet soms dingen voor, of jullie doen het samen. Na afloop praten jullie over wat je hebt meegemaakt en krijg jij feedback en tips.

Als jij zelfstandig werkt aan opdrachten of vaardigheden, kijkt de werkplekbegeleider mee en ontvang jij advies. Elke keer dat je op stage bent, bespreek je kort hoe het ging. Je houdt al deze informatie bij in je stageverslag, dat de werkplekbegeleider ook kan inzien.

Begeleiding door schoolopleider
De rol van een schoolopleider verschilt per basisschool. Maar één ding is zeker: de schoolopleider speelt een belangrijke rol op school. Hij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. Hij helpt de docenten die jou begeleiden, regelt de stageplekken en is het eerste aanspreekpunt voor de pabo als het om schoolzaken gaat. Bovendien heet de schoolopleider je welkom op school en houdt je op de hoogte van dingen die invloed kunnen hebben op jouw leerervaring. Loop je ergens tegenaan? Dan kun jij of je werkplekbegeleider bij de schoolopleider aankloppen. Op sommige scholen speelt de schoolopleider ook een belangrijke rol bij het begeleiden en beoordelen van studenten.

De schoolopleider is de persoon op school die in contact staat met jou en je medestudenten die stage lopen. Op verschillende scholen organiseert de schoolopleider allerlei leeractiviteiten, zoals een kijkje nemen in andere klassen.

Begeleiding door pabo-opleider
Naast je pro-begeleider is er ook een Pabo-opleider die je helpt. De Pabo-opleider is meestal een en docent aan de pabo en is gekoppeld aan een aantal studenten en basisscholen. Er zijn ook ervaren praktijkbegeleiders van basisscholen die optreden als Pabo-opleider.

Wat doet de Pabo-opleider:

 • Kijkt specifiek naar hoe jij het doet in de praktijk en komt twee keer langs (soms online) om te zien hoe het gaat
 • Beoordeelt jouw prestaties aan het eind, gebaseerd op wat je werkplekbegeleider zegt, de eigen bezoeken, gesprekken met jou en soms de schoolopleider
 • Heeft regelmatig contact met de schooldirectie, schoolopleider en je werkplekbegeleider en doet mee aan gesprekken over de kwaliteit
 • Vertelt het team op school over nieuwe ontwikkelingen op de pabo
 • Legt dingen uit aan het team als de TMO-gids, beoordelingsformulieren en het lesprogramma
 • Kan helpen bij de ontwikkeling van de basisschool en praat met de directeur over trainingen die nodig zijn
 • Is de eerste contactpersoon vanuit de pabo in geval van problemen/ verbetersuggesties/ andere opmerkingen en bespreekt dit met de programmaleider samen opleiden

Examencommissie

De examencommissie vervult een belangrijke taak binnen de hogeschool. Zij is namelijk verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. De examencommissie dient van iedere student op onafhankelijke en deskundige wijze vast te stellen of hij/zij voldoet aan de eisen die de opleiding stelt ter verkrijging van de bachelorgraad. Hiermee speelt de examencommissie een cruciale rol in de bewaking van de kwaliteit van de diplomaverlening. Ze helpen ook bij verzoeken over de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Belangrijk: gesprekken met de examencommissie zijn vertrouwelijk.

Als student kun je bij de examencommissie aanvragen doen voor zaken als:

 • Vrijstellingen
 • Extra kansen voor toetsen
 • Extra toets faciliteiten (zoals meer tijd)
 • Uitstel van studieadvies
 • Externe minors
 • Studieversnelling
 • Gewaarmerkte kopieën van cijferlijsten
 • Diplomering
 • Klachten over toetsomstandigheden
 • Ontheffing voor startvoorwaarden van je lintstage

Topsportstatus

Topsport combineren met jouw studie is een uitdaging! Topsport en studie is daarom maatwerk. Onze decanen kijken graag met jou naar de mogelijkheden om jouw studieprogramma zo goed mogelijk af te stemmen op jouw mogelijkheden om zowel je topsport als je studie succesvol te combineren. Denk daarbij aan een flexibel rooster, aanpassing toetsrooster/ stageperiodes, etc. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de topsportstatus zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Kom je in aanmerking (ook al heb je deze officiële status nog niet), neem dan contact op met het decanaat via decaan@thomasmorehs.nl

Studeren met een functiebeperking

Thomas More Hogeschool zet zich in voor gelijke kansen, inclusief het bieden van aanpassingen aan studenten met een functiebeperking volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBHCz). Soms ervaren studenten specifieke omstandigheden of functiebeperkingen die extra faciliteiten vereisen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Leerproblemen; dyslexie, ADHD, ADD, autisme etc
 • Chronische ziekten; diabetes, astma, ziekte van Crohn, ziekte van Pfeiffer
 • Motorische beperkingen: waardoor het bewegen beperkt wordt, denk hierbij aan reuma of spierdystrofie
 • Psychische beperkingen

Ervaar jij één of andere beperkingen en zijn deze van invloed op jouw studie? Stuur dan een mail naar decaan@thomasmorehs.nl.
Je wordt dan uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Samen kijken we wat voor jou passend is. Wellicht kom je in aanmerking voor studeren met extra faciliteiten. Dan stelt de decaan een Verklaring Bijzondere Omstandigheden voor je op, en brengt advies uit aan de Examencommissie. De Examencommissie beslist of het advies wordt overgenomen.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de student wordt om toestemming gevraagd om eventuele bewijsstukken te delen met de examencommissie voor het advies. Mocht het voor jou nodig zijn om een doorverwijzing te krijgen die past bij jouw situatie, dan kan de decaan jou ook hiermee op weg helpen.

Faalangsttraining

Heb je te maken met een deuk in je zelfvertrouwen? Ben je bang niet te kunnen voldoen aan (eigen verwachtingen). Dan heb je mogelijk faalangst. Faalangst is een intense vrees of angst om niet te voldoen aan de verwachtingen, vooral op academisch gebied.

Deze angst kan zowel door interne druk (eigen verwachtingen) als externe druk (verwachtingen van je ouders, docenten, of leeftijdsgenoten) ontstaan. Faalangst kan leiden tot symptomen zoals zweten, trillen, hartkloppingen, en zelfs tot een blackout tijdens een toets of tijdens je stage. Je kunt hierdoor vermijdingsgedrag vertonen, zoals het uitstellen van studeren of zelfs niet meer deelnemen aan examens of presentaties uit angst om te falen. Dit kan resulteren in onderprestatie, wat de angst voor falen in toekomstige situaties weer kan versterken. Het is belangrijk om jouw faalangst te herkennen en aan te pakken, omdat het je academische prestaties en jouw welzijn kan beïnvloeden.

Bij Thomas More Hogeschool bieden wij daarom een incompany faalangsttraining. Als student van TMH betaal je eenmalig een bedrag van €25,- om deel te kunnen nemen aan de training Wil je meer informatie over deze training? Kijk dan op deze pagina

Wil je je direct aanmelden? Stuur dan een mail naar info@leerlingleertleren.nl en vermeld hierbij dat je studeert aan TMH. Wil je met iemand praten over faalangst, dan kan je altijd contact opnemen met onze decaan.

Gezondheid

Community impact

We zijn een hogeschool én een community. Omdat we alleen gefocust zijn op de pabo delen jij en je medestudenten de passie voor het lesgeven en is de drempel om met elkaar te kletsen, ervaringen te delen en van elkaar te leren laag. We kennen elkaar.

doodle love

Studeren in Rotterdam

Community & Huisvesting

Community & Activiteiten

Bij Thomas More Hogeschool draait het niet alleen om studeren, maar ook om samen zijn. Onze community staat centraal en we hebben allerlei activiteiten en mogelijkheden om jouw studentenleven nog beter te maken.

Welzijn in evenwicht
We begrijpen dat gezondheid belangrijk is voor jouw succes. Als je goed in je vel zit, ben je beter opgewassen tegen uitdagingen. Daarom hebben we een samenwerkingen met lokale sportscholen. Sporten helpt je niet alleen fysiek, maar kan ook je gedachten verzetten. Bovendien versterkt het de band met medestudenten of stadsgenoten.

Inclusieve thuisbasis
We willen dat jij je bij ons thuis voelt, ongeacht wie je bent. Diversiteit wordt gevierd met evenementen als de ramadan, katholieke feestdagen en de coming-out week. We horen graag wat jij nog mist om je thuis te voelen via studentwelzijn@thomasmorehs.nl

Oog voor elkaar
Bij ons staat persoonlijke aandacht voorop. We willen dat iedere student zich thuis voelt en waarderen jou om wie je bent. We ondersteunen niet alleen bij successen, maar bieden ook een luisterend oor in moeilijke tijden. Ontmoetingen en momenten van bezinning vinden plaats in onze stilteruimte.

Altijd welkom: Café 80
Ons gezellige Café 80 is de plek voor ontmoeting. Joke van Cafe 80 staat altijd klaar om naar je te luisteren en je zult je er direct op je gemak voelen.
cafe 80

Activiteiten
Naast serieuze studieplekken bieden we ook ruimte voor ontspanning. Onze studievereniging organiseert maandelijkse borrels, sportieve evenementen en boeiende workshops om jou te ondersteunen. Het draait allemaal om het creëren van een sterke community.

Huisvesting

Woonruimte vinden is (vaak) niet zo gemakkelijk als je zou willen. ‘Voordeel’: Rotterdam een tekort heeft aan leraren, politieagenten en mensen in de zorg. Wie in Rotterdam in één van deze beroepen werkt of wil werken, kan voorrang krijgen op een huurwoning in de stad. Meer informatie over deze regeling van de gemeente vind je op deze site.

Andere tips:
Op zoek naar huisvesting in Rotterdam als student? Hier zijn enkele tips om een geschikte plek te vinden:

 • Begin op tijd: Het vinden van huisvesting kan in populaire studentensteden als Rotterdam competitief zijn, dus begin je zoektocht ruim van tevoren, bij voorkeur enkele maanden voordat je wilt verhuizen.
 • Online platforms: Er zijn verschillende online platforms en websites die specifiek gericht zijn op studentenhuisvesting. Populaire opties zijn Kamernet, Pararius, en Rooming. Deze websites bieden een scala aan kamers, studio’s en appartementen.
  Sociale media: Op platforms zoals Facebook zijn er groepen en pagina’s waar huisvesting wordt gedeeld. Zoek naar groepen met namen als “Student Housing Rotterdam” of “Kamers te Huur in Rotterdam.”
 • Studentenverenigingen: Sommige studentenverenigingen kunnen ook helpen bij het vinden van huisvesting of hebben connecties die je kunnen doorverwijzen naar beschikbare kamers.
 • Netwerken: Praat met ouderejaars studenten of medestudenten die al in Rotterdam wonen. Zij kunnen je waardevolle tips geven over waar te zoeken en waarop te letten.
 • Huurprijs en budget: Bepaal je budget voordat je begint te zoeken. Houd er rekening mee dat wonen in de stad duur kan zijn. Zorg ervoor dat je een realistische huurprijs vindt die past bij je financiële situatie.
 • Locatie: Denk na over de locatie van je huisvesting in relatie tot je studieplek, openbaar vervoer en andere voorzieningen die belangrijk voor je zijn.
 • Bezichtigingen: Plan bezichtigingen van potentiële kamers. Dit geeft je de kans om de plek te bekijken en vragen te stellen aan de huidige bewoners of verhuurders.
 • Controleer de voorwaarden: Lees de huurovereenkomst grondig door voordat je iets ondertekent. Zorg ervoor dat je begrijpt wat er van jou wordt verwacht en wat je rechten zijn als huurder.
 • Reageer snel: Zodra je een geschikte kamer hebt gevonden, reageer dan snel. Populaire kamers kunnen snel worden verhuurd.

Houd er rekening mee dat het zoeken naar huisvesting wat tijd en geduld kan vergen, maar met de juiste aanpak kun je een comfortabele en geschikte plek vinden om je studentenleven in Rotterdam te beginnen.

 

Laatste nieuws

Lees hier al onze verhalen over starten, studeren en werken in het basisonderwijs.

Lees alle verhalen

Drempelloze doorstroom mbo-opleiding Onderwijsassistent naar Pabo

Lees meer over

Mijlpaal: stagevergoeding op Rotterdamse en Haagse basisscholen is een feit!

Lees meer over
Studeren aan onze pabo

Studeren aan onze pabo

Thomas More Hogeschool is specialist in het opleiden van leraren voor het basisonderwijs. We zijn een persoonlijke en innoverende pabo in hartje Rotterdam. Wij durven het anders te doen, denken niet in hokjes en bieden een plek waar nieuwe en creatieve ideeën ontstaan en uitdagingen worden getackeld. Samen overbruggen we scheidslijnen en willen we van betekenis zijn. Zo leiden wij je op tot een leraar die de wereld nodig heeft.

Meer over ons

Quotation mark

Muziek en sport zijn belangrijke thema’s tijdens mijn lessen. “Als de situatie het toelaat, dan staat er muziek op in de klas. Ik zoek eigenlijk achter elke les een reden waarmee we iets kunnen zingen of doen.

Alysia van Horik - Student deeltijd pabo

Tijdens de eerste open dag die ik bezocht kwam ik erachter dat Thomas More Hogeschool bij mij past. Ik voelde mij hier op mijn gemak door de kleinschaligheid en de fijne sfeer in de school. Hierdoor was mijn keuze meteen gemaakt om in te schrijven bij de pabo.

Johanna van Driel - Student voltijd pabo

Ik vond met name de connectie met kinderen zó vet. De vragen die je krijgt, de grote glimlach als iets goed gaat. Het is fantastisch om kinderen handvatten aan te reiken in het leven. Daarom besloot ik me in te schrijven voor de deeltijd pabo.

Lars Bleijenberg - Student deeltijd pabo

De belangrijkste reden om voor de lerarenopleiding basisonderwijs te kiezen, was voor mij omdat je als leerkracht bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Je staat aan het begin van de ontwikkeling en bent de basis voor hun verdere (school)loopbaan. De toekomst van de leerlingen begint bij jou en dat geeft mij iedere dag weer ongelofelijk veel energie!

Nisrine Ouchan - Student voltijd pabo

Het fijne aan Thomas More Hogeschool vind ik dat er veel gedaan wordt om de studie interessant te houden. Je volgt niet alleen colleges maar werkt ook aan projecten en gaat op excursies. Ook op de pabo zelf hangt er een fijne sfeer. Docenten die een praatje met je maken en Café 80 vol gezelligheid!

Xanne van Wingerden - Student voltijd pabo

Ik help kinderen graag met hun ontwikkeling, zowel mentaal, op vakgebied als sportief. De combinatie kennisoverdracht en spelenderwijs ontspannen door inspannen spreekt mij erg aan. Thomas More Hogeschool geeft mij hierin de mogelijkheid om te groeien.

Jennifer de Waal - Student voltijd pabo

Het was een grote stap van de havo naar het hbo. Je werkt veel zelfstandiger. Met de begeleiding hier op de opleiding zit ik nu helemaal op mijn plek!

Lisa Nederhand - Student voltijd pabo

Ik ben heel goed ontvangen op Thomas More. Dat begon al bij de open dag, toen ik persoonlijk werd aangesproken door een Godsdienst docent, die aangaf dat ook ik welkom was en juist diversiteit belangrijk is. Hierdoor voelde ik mij echt geaccepteerd, wat voor mij doorslaggevend was om voor deze hogeschool te kiezen! Maar ook de kleinschaligheid en korte lijntjes vind ik super fijn!

Wissam Astitou - Student deeltijd pabo

Alysia van Horik

Student deeltijd pabo

Johanna van Driel

Student voltijd pabo

Lars Bleijenberg

Student deeltijd pabo

Nisrine Ouchan

Student voltijd pabo

Xanne van Wingerden

Student voltijd pabo

Jennifer de Waal

Student voltijd pabo

Lisa Nederhand

Student voltijd pabo

Wissam Astitou

Student deeltijd pabo