Nieuws

Drempelloze doorstroom mbo-opleiding Onderwijsassistent naar Pabo

12 juli, 2023 3 Minuten Onderwijs

Door Onderwijs010

De mbo-opleidingen Onderwijsassistent van Zadkine, Da Vinci College en Albeda hebben het keuzedeel Voorbereiding Pabo aangepast. Sinds dit schooljaar nemen wij als Thomas More Hogeschool samen met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland mbo-studenten aan, die dit portfolio met een voldoende hebben behaald. Het ontwikkelingsgericht portfolio is een alternatief voor de landelijke toelatingseisen.

Landelijke toelatingseisen

Studenten die een pabo-opleiding willen volgen moeten, afhankelijk van de vooropleiding, een toelatingstoets met meerkeuzevragen maken voor de één of meerdere vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Het doel van deze landelijke toelatingstoetsen is om te voorkomen dat studenten binnen het curriculum tijd moeten besteden aan het wegwerken van achterstanden in de veronderstelde voorkennis.

Voordeel ontwikkelingsgericht portfolio

Uit onderzoek blijkt dat de toetsen niet aansluiten bij het praktijkgericht onderwijs in het mbo. Daarnaast geven de toetsen een beperkte blik op wat nodig is voor studenten om op de Pabo succesvol te kunnen zijn. De Vereniging Hogescholen, LOBO, de MBO-Raad en het ministerie van OCW bieden als alternatief voor de toelatingstoetsen een ontwikkelingsgericht portfolio. De scholen in de regio hebben de kans meteen aangegrepen omdat het aanbod in het voordeel is van de Rotterdamse studenten.

Het portfolio geeft de kans om de focus te verleggen en niet alleen aandacht te besteden aan kennisoverdracht in de lessen, maar ook na te denken over de toepassing van kennis. Hoe kan je kinderen in het basisonderwijs betekenisvol laten leren in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek? Zo doen de studenten in dit keuzedeel niet alleen kennis op, maar ook de vaardigheden die ze straks op de Pabo nodig hebben.

‘Het portfolio is ons veel meer op het lijf geschreven. We kunnen het werk beter spreiden en we hebben meer eigen inbreng.’
Claudia, student Zadkine

‘Ik ben een groot voorstander van deze werkwijze. Hierdoor stellen wij studenten in staat om praktijkgericht aan de slag te gaan met de toelatingseisen van de Pabo. Op deze manier geven wij iedere student een eerlijke kans.’
Lois, docent Albeda

‘Heel fijn dat er nu mogelijkheden en kansen voor studenten zijn om op een soepele manier door te stromen naar de pabo.’
Wendy, docent Da Vinci College

 

Unieke samenwerking in de regio

Om deze drempelloze doorstroom tot een succes te maken, werken alle deelnemende scholen met elkaar samen. Vanuit een gemeenschappelijke visie willen ze dat het onderwijs aansluit bij de behoeften van de studenten en dat ze goed voorbereid op de Pabo kunnen starten.

Voor meer informatie: Suzanne Nobels, projectleider pilot drempelloze doorstroom mbo-pabo: S.Nobels@albeda.nl