Dit moet je weten over de Wiscat

De Wiscat is een toets die iedere pabostudent maakt. Dit is de verplichte landelijke rekentoets waarmee je aantoont dat je genoeg basiskennis hebt van het vak rekenen. Je wordt onder andere getoetst op hoofdrekenen, meten en meetkunde, informatieverwerking en andere rekenbasisvaardigheden. Na je aanmelding via Studielink, ontvang je van onze afdeling Studentzaken de aanmeldlink voor de Wiscat.

Zowel voor als tijdens je studie te maken

Je krijgt in het eerste jaar twee mogelijkheden om deze toets te halen. Ook kan je deze toets al maken vóórdat je aan de opleiding begint. Dit is een extra gelegenheid en een prima nulmeting van jouw niveau. Na het behalen van de toets, ontvang je een certificaat. Je hoeft de toets dan niet meer te maken tijdens je studie. Dat scheelt weer!

Makkie, of toch niet?

De een heeft slapeloze nachten van de wiscat, de ander maakt zich er niet druk om. Veel van de spanning kun je weghalen door je goed voor te bereiden op de toets.

Gratis oefentoets
Test alvast je rekenvaardigheid met de gratis oefentoets. Zo weet je precies hoe je ervoor staat en waar je nog aan moet werken.

Gratis zomercursus
Haal je de wiscat niet voordat je start met de opleiding? Geen zorgen, dan telt deze afname niet. Je hebt dus nog steeds twee kansen om de toets te halen. Speciaal voor aangemelde studenten van onze hogeschool, bieden we in week 34 ook een gratis driedaagse zomercursus zodat jij zo goed mogelijk voorbereid bent voor jouw volgende toets. Tijdens de zomercursus krijg je zicht op jouw rekenvaardigheid en vergroot je jouw reken- en wiskundekennis en -vaardigheid. Deze informatie ontvang je na aanmelding via Studielink.

Data zomercursus 2024 – Week 34

 • Dinsdag 20 augustus – 09:00 – 14:00 uur
 • Woensdag 21 augustus – 09:00 – 14:00 uur
 • Donderdag 22 augustus – 09:00 – 14:00 uur

Aanmelden voor de zomercursus rekenen kan via deze link.

VANAF 1 SEPTEMBER 2024

Landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo

Vanaf 1 september 2024 wordt de huidige Wiscat vervangen door de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo.

Wat verandert er vanaf 1 september 2024?

 • De Wiscat heeft drie domeinen (1: basisvaardigheden, 2: verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen, 3: meten en meetkunde). Bij de landelijke reken- en wiskundetoets wordt het domein ‘verbanden en statistiek’ hieraan toegevoegd.
 • Bij de landelijke reken- en wiskundetoets kun je de gemaakte toets op de locatie van je hogeschool inzien. Hiermee krijg je inzicht in hoe je de opgaven hebt gemaakt, dit helpt je bij de voorbereiding voor een mogelijke volgende kans.
 • Bij de landelijke reken- en wiskundetoets wordt gewerkt met een normering die op alle pabo’s gelijk is.
 • Het aantal kansen in het eerste jaar voor de landelijke reken- en wiskundetoets is op alle pabo’s hetzelfde.

Wat blijft hetzelfde?

 • De landelijke reken- en wiskundetoets meet of je de basisvaardigheden hebt, die nodig zijn om op de pabo het vak rekenen-wiskunde goed te kunnen volgen.
 • Je moet de landelijke reken- en wiskundetoets halen voor je propedeuse.
 • Net zoals bij de Wiscat krijg je een terugkoppeling op hoe je de toetsdomeinen beheerst. Je krijgt bij elk van de vier domeinen te zien hoe je hebt gescoord. Zo wordt ook duidelijk aan welk domein je mogelijk nog aandacht moet besteden.
 • Op de pabo wordt ondersteuning aangeboden om je voor te bereiden op de landelijke reken- en wiskundetoets.

Wat betekent dit voor jou?

 • Vanaf 1 september 2024 maken alle studenten de landelijke reken- en wiskundetoets.
 • Voor de landelijke reken- en wiskundetoets wordt een andere normering bepaald. De toets wordt niet moeilijker, maar de normering wordt opnieuw door docenten rekenen-wiskunde van de pabo vastgesteld.
 • Je kunt de huidige Wiscat maken tot en met 31 augustus 2024. De hogeschool waar je nu studeert (of gaat studeren) plant hier momenten voor in. Houd hier dus rekening mee in de planning van je toetsen en de voorbereiding daarop.
 • Heb je de huidige Wiscat nog niet gehaald in studiejaar 2023-2024 (voor uiterlijk 31 augustus 2024) en heb je nog toetskansen in het studiejaar 2024-2025? Dan maak je de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo.
 • Heb je de huidige Wiscat gehaald, je propedeuse nog niet afgerond en besluit je om met ingang van studiejaar 2024-2025 over te stappen van de ene pabo naar de andere pabo? Dan wordt het behaalde studiepunt/resultaat overgenomen.
 • Heb je de huidige Wiscat gehaald, je propedeuse nog niet afgerond en besluit je om met ingang van studiejaar 2025-2026 of later over te stappen van de ene pabo naar de andere pabo, dan wel opnieuw te beginnen met de pabo? Dan maak je de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo.

Veelgestelde vragen over de wiscat

 • Is de rekentoets (wiscat) een toelatingstoets voor de lerarenopleiding?

  De wiscat (of landelijke rekentoets) is geen toelatingstoets. Het is wel een verplichte landelijke toets die je maakt in het eerste jaar van jouw studie. Hiervoor krijg je twee kansen in het eerste studiejaar. Voorafgaand aan de opleiding krijg je een extra kans voor de rekentoets. In totaal heb je dus drie kansen voor de wiscat. Bij voldoende animo organiseren wij een Zomercursus Rekenen, deze vindt eind augustus plaats. Lees hier meer over de wiscat.

  Heb je de wiscat al behaald? Stuur dan voor de start van je studie een kopie op naar onze Examencommissie via examencommissie@thomasmorehs.nl.

 • Wat is de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo?

  Vanaf 1 september 2024 wordt de huidige Wiscat vervangen door de landelijke reken- en wiskundetoets voor de pabo. Dit betekent dat alle pabo-studenten van september de nieuwe landelijke toets maken. Tot 31 augustus 2024 kun je nog de huidige wiscat rekentoets maken. Het is verstandig hier rekening mee te houden in je voorbereiding.

  Op goedvoorbereidnaardepabo.nl/wiscat/ vind je meer informatie over de veranderingen en wat dit voor jou betekent. Heb je na het lezen van die pagina nog vragen over je eigen situatie? Mail dan naar studentzaken@thomasmorehs.nl met jouw vraag.