Lectoraat

Natuur & Ontwikkeling Kind

OVER HET LECTORAAT

De betekenis en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen

Als je aan kinderen van 8 jaar vraagt: “Speel je liever buiten op het strand of binnen op de computer?”, dan kiest een ruime meerderheid voor het strand. Leg je de kinderen vervolgens foto’s voor van speelplekken, variërend van een binnenspeeltuin tot ‘wilde’ natuur, dan kiest opnieuw een meerderheid voor natuurrijke buitenspeelplekken. De ontwikkelingskansen die natuur daarmee kinderen biedt, zijn de afgelopen jaren in onderzoek beschreven. Ondanks deze positieve bevindingen verdwijnt natuur steeds meer uit kinderlevens.

Pedagogische ruimte

Met onderzoek, onderwijs en professionaliseringsactiviteiten in onderwijs, kinderopvang en zorg wil het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind laten zien dat de fysieke omgeving een pedagogische ruimte is; een ruimte waarin het voor kinderen al dan niet goed vertoeven is en waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd of wellicht afgeremd. Vanuit dit perspectief is de inrichting van de fysieke omgeving een pedagogische verantwoordelijkheid en verdient daarom een plek in het pedagogisch handelen van professionals.

ONDERZOEK

Natuur in onderwijs, kinderopvang en zorg

De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind zijn gericht op het vergroten van kennis over de pedagogische waarde van de ruimte en in het bijzonder van natuur in onderwijs, kinderopvang en zorg. Dit geeft professionals handvatten om zelf natuurrijke plekken als speelleeromgevingen te integreren in hun dagelijkse praktijk. Met mooie voorbeelden van natuurrijke speelleeromgevingen in onderwijs, kinderopvang en zorg wil het lectoraat zichtbaar maken hoe een natuurrijke omgeving kan worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk.

Onderzoeksprojecten

Buitenboosters

Buiten zijn is zo belangrijk en daarom doet, in samenwerking met o.a. Hogeschool Leiden, het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek naar de invloed van natuur op het welzijn van mensen en in het bijzonder op het welzijn van kinderen. De bevindingen uit deze onderzoeken kunnen leerkrachten (in opleiding) helpen om, ondanks de lockdown, natuur te verwerken in de dagelijkse praktijk.

Op deze pagina op de website van Hogeschool Leiden vind je Buitenboosters van verschillende onderzoekers, in de vorm van een vlog, blog, filmpje of factsheet. Een handreiking hoe natuur kan helpen.

Klik hier om naar de boosters te gaan!

Groene schoolpleinen

Tijdens het vierjarige onderzoeksproject De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen is in kaart gebracht wat het effect is van groene schoolpleinen voor de ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Tevens geeft het onderzoek schoolteams inzicht in hoe ze een groen schoolplein structureel kunnen gebruiken als onderwijsleeromgeving en welke expertise hiervoor nodig is bij leerkrachten (in opleiding).

Lees meer over dit project op hsleiden.nl

Groene kinderopvang

Hoe kan een groene, natuurlijk ingerichte buitenruimte bijdragen aan de pedagogische kwaliteit van de opvang voor nul- tot vierjarigen? Wat is nodig om ervoor te zorgen dat pedagogisch medewerkers de buitenruimte daadwerkelijk gaan benutten? Samen met diverse partners doet het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek om de meerwaarde van groene kinderopvang verder in kaart te brengen en om handvatten te ontwikkelen die de kwaliteit ervan kunnen versterken.

Lees meer over dit project op hsleiden.nl

 

Natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang

In samenwerking met Valente, branchevereniging maatschappelijke opvang, doet het lectoraat lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind onderzoek naar de helende werking van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Met behulp van dit onderzoek wil het lectoraat manieren ontwikkelen om natuur in te zetten in het dagelijkse werken met kinderen en hun ouders en om de werking van natuur voor de ouder-kindrelatie te bestuderen.

Lees meer over dit project op hsleiden.nl

Taalontwikkeling jonge kind

Natuur is goed voor de motoriek en concentratie van jonge kinderen. Maar in hoeverre is natuur ook van belang voor taalontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het vierjarige promotieonderzoek Hoofd, schouders, knie en TAAL.

Lees meer over dit project op hsleiden.nl

Quotation mark

Sinds 2011 is Dieuwke Hovinga lector Natuur en Ontwikkeling Kind bij Hogeschool Leiden en Thomas More Rotterdam. Met haar lectoraat richt zij zich op het concretiseren van de betekenis en het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen en het verankeren van natuur als groei- en ontwikkelingsruimte in het handelen van professionals in onderwijs, opvang en zorg.

Dieuwke Hovinga - Lector

Jannette Prins is taalkundige en expert jonge kind bij Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Bij het lectoraat doet zij promotieonderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving op het speel- en taalgedrag van jonge kinderen.

Jannette Prins - Docentonderzoeker

Dieuwke Hovinga

Lector

Jannette Prins

Docentonderzoeker

Meer informatie over dit lectoraat

Stuur een e-mail
dr. Dieuwke Hovinga

dr. Dieuwke Hovinga

Lector