Lectoraat

Vernieuwingsonderwijs

OVER HET LECTORAAT

Bijdragen aan kwaliteitsverbetering van vernieuwingsonderwijs

In regio Rotterdam zijn een aantal grote vernieuwingsscholen (Dalton, Jenaplan, Montessori) die voorop lopen in onderwijskwaliteit en innovatie. Deze scholen hebben de ambitie om zich verder te ontwikkelen als opleidingsschool. Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs biedt ondersteuning in het uitvoeren en uitdragen van praktijkonderzoek door studenten en leraren.

ONDERZOEK

Leren van leren

Concreet richten de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs zich op twee onderzoekslijnen: ‘Leraren leren’ en ‘Zelfsturend leren’. In de eerste lijnen wordt het leren van leraren tijdens de dagelijkse onderwijspraktijk onderzocht. Met hulp van een zelfontwikkelde app is enorm veel data bij leraren verzameld. Daarnaast werken we samen met enkele Radiant partners om de deelname van studenten aan leernetwerken in kaart te brengen. Hiervoor zijn studenten van de minor Onderwijsinnovatie bevraagd naar hun welbevinden en motivatie. In de lijn ‘Zelfsturend leren’ leveren we inzichten op hoe leraren helpen hun leerlingen ‘baas’ te laten worden van hun eigen leerproces. Hiervoor wordt de iSELF aanpak gebruikt.

Onderzoeksprojecten

  • Onderzoekseffectiviteit
  • Burgerschapsonderwijs
  • Leren van leraren
  • Zelfregulerend leren

Onderzoek op school

Ook jullie kunnen een onderzoeksvraag bij ons neerleggen. Wij voeren vervolgens toegepast onderzoek uit. Dit gebeurt onder leiding van de lector, samen met studenten, docenten én u als organisatie. Gezamenlijk werken we aan de kwaliteit van het onderwijs en de verdere professionalisering van de docenten. Neem contact op met het lectoraat voor meer informatie.

Meer informatie over dit lectoraat

Stuur een e-mail
dr. Patrick Sins

dr. Patrick Sins

Lector