Nieuws

Thomas More Hogeschool viert 10-jarig zelfstandig jubileum in Rotterdam

28 maart, 2024 5 Minuten Onderwijs

Rotterdam, 28 maart 2024 – Op 28 maart 2024 viert Thomas More Hogeschool een mijlpaal van betekenis: haar 10-jarig jubileum als zelfstandige hogeschool. In 2014 zette de pabo deze historische stap, los van Hogeschool Leiden, waardoor het voortbestaan van deze Rotterdamse pabo werd geborgd. Een opmerkelijke gebeurtenis die zelfs een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vereiste. Sindsdien is de hogeschool sterk gegroeid: de studentaantallen zijn verdubbeld en Thomas More heeft een succesvolle academie opgezet voor de nascholing van onderwijsprofessionals die al werken op de basisscholen in Rotterdam en regio.

Het begon allemaal met een gedeelde droom van een aantal schoolbesturen: het nieuw leven inblazen van de pabo als bruisend onderwijshart in Rotterdam, nadat Hogeschool Leiden besloten had zich geheel op de Leidse regio te richten. “Tien jaar geleden was het een gedurfde stap om zelfstandig verder te gaan.”, aldus Dorothee van Kammen, directeur en lid College van Bestuur van Thomas More Hogeschool. “Het was juist een tijd dat er grote fusies in het hoger onderwijs waren en wij gingen tegen de stroom in. Dankzij de betrokkenheid van ons partnerschap van basisschoolbesturen, in het bijzonder de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), en een toegewijd team van medewerkers, hebben wij deze droom weten te verwezenlijken.”

Verbinding

Vanaf het allereerste begin is de nadruk gelegd op het verankeren van de pabo in Rotterdam en omgeving door te verbinden met het werkveld en andere hogescholen. Dit streven is voortgekomen uit de overtuiging dat de opleiding nauw verbonden moet zijn met de basisscholen, waar het vak van leraar echt tot leven komt. Door een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk, zowel binnen de pabo-opleiding als op de scholen, ontstaat een continu proces van leren en ontwikkelen. Deze verbondenheid met de omgeving staat centraal in de filosofie van Thomas More Hogeschool. Daarom onderhouden ze sterke banden met de schoolbesturen waarmee ze samenwerken en zorgen ze ervoor dat studenten niet alleen in aanraking komen met de lesstof, maar ook met leraren die al aan het werk zijn en schoolleiders. Dit bevordert een goede integratie tussen het beroep en de opleiding.

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van het College van Bestuur van Thomas More Hogeschool:

Vanaf het begin hebben we benadrukt dat onze pabo niet alleen draait om het behalen van een diploma. Onze pabo is er om studenten te vormen, zodat zij van betekenis kunnen zijn voor de kinderen in Rotterdam en daarbuiten.

 

 

Foto: links: Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van het College van Bestuur van Thomas More Hogeschool. Rechts: Dorothee van Kammen, directeur en lid College van Bestuur van Thomas More Hogeschool.

Daarnaast investeerde Thomas More Hogeschool meteen in de drie functies van hogescholen: opleiden, onderzoeken en professionaliseren. “Tien jaar geleden concentreerden veel hogescholen zich hoofdzakelijk op het opleiden van leraren, terwijl het doen van praktijkgericht onderzoek nog in de kinderschoenen stond en nascholingsactiviteiten werden afgebouwd. In tegenstelling hiermee hebben wij, ondanks de bescheiden omvang in het hoger onderwijslandschap, consequent ingezet op de geïntegreerde ontwikkeling van deze drie functies. We streven ernaar dwarsverbanden te leggen, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, en bieden niet alleen opleidingen aan voor leraren, maar ook professionaliseringsmogelijkheden voor alle onderwijsprofessionals, terwijl we gezamenlijk met de scholen onderzoek doen om onze praktijk verder te verbeteren.”, zegt Dorothee van Kammen.

Opbouwen, verbouwen en uitbouwen

De eerste vijf jaar stonden in het teken van opbouw. Als onafhankelijke pabo in Rotterdam moest de organisatie opnieuw opgebouwd worden. Dankzij de verbinding met het bestuursbureau van de RVKO, die diensten kon leveren op het gebied van personele en financiële administratie en huisvesting, kon een stevige basis gelegd worden en het pand geoptimaliseerd worden. In het afgelopen decennium zijn mooie mijlpalen behaald:

  • Het aantal bachelorstudenten is gestegen van minder dan 600 naar 1200 studenten in voltijd- en deeltijdopleiding;
  • De oprichting van de Thomas More Academie, die jaarlijks meer dan 1000 onderwijsprofessionals professionaliseert, en de Thomas More Leiderschapsacademie voor schoolleiders;
  • Het Thomas More Praktijkcentrum, met drie lectoren en een groeiende groep opleiders en leraaronderzoekers, is betrokken bij een scala aan onderzoekspraktijken relevant voor de onderwijsgemeenschap, ook op het gebied van de basisvaardigheden Rekenen/wiskunde en Taal
  • Het gebouw aan de Stationssingel in Rotterdam is een bruisend ontmoetingscentrum met faciliteiten zoals het InnovatieLab, het Buitenlab en café 80.

Uitdagend toekomstperspectief

In een tijd waarin het onderwijs transformeert onder invloed van de digitale netwerksamenleving, veranderingen in Rotterdam en regio als pedagogische leeromgeving en alle verwachtingen vanuit samenleving, politiek en beleid, staat Thomas More Hogeschool voor nieuwe uitdagingen. Deze vragen om vernieuwende vormen van samenwerking en onderwijsbenaderingen. Toch blijft de kern hetzelfde: hoogwaardig onderwijs bieden aan kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Dorothee van Kammen, directeur en lid College van Bestuur van Thomas More Hogeschool:

Er moeten andere vormen van organiseren in de scholen ontwikkeld worden en daar gaan we onze studenten ook op voorbereiden zodat we zoveel als we kunnen bijdragen aan het opleiden van eigenzinnige leraren basisonderwijs.

Over Thomas More Hogeschool

Thomas More Hogeschool biedt de lerarenopleiding basisonderwijs aan in een variëteit aan routes en ontwikkelt post-initiële professionalisering in samenwerking met het werkveld en diverse kennisinstituten. De hogeschool is een onderwijsgemeenschap van studenten, opleiders, leraren, schoolleiders en onderzoekers. Samen zorgen zij ervoor dat alle leerlingen in Rotterdam en regio wereldwijze en eigenzinnige onderwijsprofessionals ontmoeten die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart en ziel willen zijn voor kinderen.