Blog

Publicaties Natuur & Ontwikkeling Kind

6 december, 2022 2 Minuten Onderzoek

Jannette Prins is taalkundige en expert jonge kind bij Thomas More Hogeschool. Bij het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind doet zij promotieonderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving op het speel- en taalgedrag van jonge kinderen. In het kader van het promotieonderzoek zijn twee wetenschappelijke artikelen geplaatst.

Nature play in early childhood education: a systematic review and meta ethnography of qualitative research
Het eerste artikel is een grote literatuurstudie naar wat het belang is van ‘Nature Play’ (natuurspel) in het jonge kind onderwijs. In het onderzoek over de betekenis van natuur voor kinderen kwam iedere keer de vraag wat er bedoeld werd met ‘natuur’. Dat is een relevante vraag, maar ook een ingewikkelde, het hangt samen met hoe je naar die natuur wilt kijken. Een bioloog omschrijft ‘natuur’ heel anders dan een filosoof. Het onderzoeksveld is nu een stap verder met een goede omschrijving van ‘natuur’ voor het onderwijs. Ten tweede heeft Jannette Prins een definitie ontwikkeld van ‘nature play’. Ook dat helpt het onderzoeksveld verder. Nieuwe onderzoeken op het gebied van spelen in de natuur kunnen verwijzen naar haar definitie.

Lees hier het hele artikel

Quotation mark

Jannette Prins is taalkundige en expert jonge kind bij Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Bij het lectoraat doet zij promotieonderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving op het speel- en taalgedrag van jonge kinderen.

Jannette Prins - Docentonderzoeker

Meer over dit lectoraat

Meer informatie