fbpx

Nieuwsberichten

Onze eerste digitale open dag!

200422 Website event cover

Omdat jullie niet naar ons toe kunnen komen, brengen wij de open avond naar jullie! Onze adjunct-directeur Karen opent verwelkomt jullie en daarna kun je los met onze digitale rondleiding, presentatie(s) die passen bij jouw voorlopleiding en inspiratie van een oud-leerling! Vragen? Check onze FAQ’s, stel ze in de chat of tijdens de livesessie over de voltijd opleiding om 19.30 uur op onze Instagram. Enjoy en hopelijk tot in september!

> Open dag, here I come!

Updates richtlijnen en maatregelen rondom het coronavirus

200318 Leeg klaslokaal website

Update 12 januari 2021 - Lockdown verlengd tot begin februari

In de persconferentie van 12 januari is inderdaad bekend gemaakt dat de huidige lockdown drie weken verlengd wordt, dus tot en met de eerste week van februari als semester 2 van start gaat. De eerste week van semester 2 zal het onderwijs dus in ieder geval online moeten plaatsvinden. We brengen nu in kaart wat dat betekent voor het rooster en informeren jullie zo snel mogelijk.

Ook zijn de geldende uitzonderingen op de lockdown verlengd. Dat betekent dat hogescholen en universiteiten ook tijdens verlengde lockdown-periode in hun gebouwen toetsen mogen afnemen en dat reizen in dat kader dus valt onder noodzakelijke reizen. We doen er alles aan om de toetsafnames veilig te laten verlopen en rekenen natuurlijk ook op jullie inzet om dat mogelijk te maken. Ook kunnen studenten die thuis niet kunnen studeren, voor zelfstudie naar TMH komen.

In de loop van de komende twee weken verwachten we meer nieuws over het heropenen van de basisscholen. Vanuit het Praktijkbureau worden alle studenten op de hoogte gehouden van gevolgen voor hun stage. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de semester 2- stages volgens planning van start kunnen gaan. Ook treffen we maatregelen voor afstudeerders die mogelijk vertraging oplopen omdat ze hun praktijkassessment niet tijdig kunnen afronden. 

We houden nauwkeurig een “corona-logboek” bij met alle meldingen van studenten en medewerkers die positief getest hebben. De afgelopen weken zijn er gelukkig nauwelijks meldingen geweest van studenten die positief testten (2 meldingen sinds 14 december, beide milde klachten) en geen meldingen van medewerkers.

De volgende punten zijn nog steeds belangrijk in onze hogeschool:

 • Het dragen van mondkapjes in het gebouw is verplicht op de momenten dat je je verplaatst door de gangen en ruimtes. Dat betekent: mondkapje op totdat je hebt plaatsgenomen in een lokaal of werkruimte.
 • Houd afstand
 • En lees het onderstaande schema van de GGD hieronder voor meer informatie

Voor dit moment wensen we iedereen succes bij de toetsen en sterkte om het deze weken nog vol te houden met alle beperkingen en aandacht te hebben voor medestudenten die het moeilijk hebben. We kijken uit naar een lichter voorjaar!

Klik op de afbeelding hieronder om de poster te lezen.

1727 2002 Richtlijnen Corona in het Onderwijs A3 groen4

 

Evenementen/Toelatingstoetsen geannuleerd i.v.m. landelijke richtlijnen

In verband met de nieuwe landelijke richtlijnen rondom het coronavirus hebben wij besloten het proefstuderen op 19 en 26 maart te annuleren. Afhankelijk van de ontwikkelingen proberen wij zo snel mogelijk een alternatief aan te bieden. Tot nadere berichtgeving gaat de open avond op 8 april gewoon door.

Op dit moment proberen wij de continuïteit van ons onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen. Daarbij kijken wij naar mogelijkheden om ons onderwijs op andere (digitale) wijze vorm te geven.

Ook de toelatingstoetsen in de periode 30 maart t/m 3 april 2020 zijn geannuleerd. Studenten die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht via de mail. Op dit moment is nog niet bekend of er een vervangend toetsvenster wordt gepland. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld via via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

NVAO positief over ons plan Kwaliteitsafspraken

nieuws NVAO plan kwaliteitsafspraken Thomas More Hogeschool2

Het NVAO-panel heeft zeer positief geoordeeld over het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024. Dit advies is door de minister van OCW overgenomen en de financiële middelen zijn toegekend. Bij de kwaliteitsafspraken gaat het om de middelen die hogescholen en universiteiten krijgen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Bruisend ontmoetingscentrum
Het grootste deel van de financiële middelen zal gebruikt worden voor het thema ‘passende en goede onderwijsfaciliteiten’. Dit doen we om invulling te geven aan onze wens om ons gebouw in het hart van Rotterdam tot een bruisend ontmoetingscentrum te transformeren. Hierbij werken we aan:

 • Betere en meer studie- en werkplekken;
 • Het opzetten van een innovatielab waar studenten en pabo-opleiders samen onderwijs ontwerpen met de inzet van technologie
 • Het verbeteren van de digitale leeromgeving.

Goed geluisterd naar onze studenten
Het NVAO-panel heeft gesproken met vertegenwoordigers van de Studentenraad, de Medezeggenschapsraad/Opleidingscommissie en de Raad van Toezicht. Tijdens deze gesprekken hebben zij gehoord en ervaren dat er veel waardering is voor de inbreng van studenten en dat hun wensen en adviezen een duidelijke plek hebben gekregen in de Kwaliteitsafspraken.

Lees hier het volledige plan.

Afschaffing toelatingstoetsen?

In diverse media is de indruk gewekt dat de toelatingstoetsen voor de pabo worden afgeschaft. Minister Van Engelshoven heeft in een overleg met de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat daar op dit moment geen sprake van is. De minister heeft aangegeven de opbrengsten van een landelijk onderzoek naar de toelatingstoetsen af te wachten. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zal ze opnieuw in gesprek gaan met de Tweede Kamer en een besluit over de toelatingstoetsen nemen. Tot dat moment blijven de toelatingstoetsen gewoon van kracht.

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter