fbpx

Updates richtlijnen en maatregelen rondom het coronavirus

200318 Leeg klaslokaal website

Update 10 april 2020 - toetsen

Informatie over instroom in de pabo per 1 september 2020

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn ten minste tot en met 28 april van kracht. Deze maatregelen hebben invloed op de afname van de toelatingstoetsen. Zo zijn de toelatingstoetsen van het toetsvenster van eind maart/begin april niet doorgegaan. Hierover zijn studenten geïnformeerd via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en, als ze zich voor de toets in hadden geschreven, via een persoonlijke mail.

Bovengenoemde situatie kan mogelijk leiden tot onduidelijkheid over het starten met de pabo per 1 september 2020. Lukt het om in de resterende toetsvensters voor 1 september de toetsen te maken en succesvol af te ronden? 

We gaan er vooralsnog vanuit dat de toetsvenster van juni, juli en augustus doorgaan.

Als het toetsvenster in juni toch geen doorgang kan vinden door verlenging van de Coronamaatregelen is landelijk afgesproken dat belemmeringen voor de start van de pabo worden weggenomen, maar dat de toelatingstoetsen wel op enig moment worden behaald om aan de pabo (verder) te studeren: studenten stromen dan onder voorbehoud in op de pabo. Ze hebben de verplichting om per 1 januari 2021 alsnog aan te tonen aan de gestelde vooropleidingseisen te voldoen.

Op dit moment is het dus heel belangrijk dat studenten die in september willen starten, zich blijven voorbereiden op de toetsvensters van juni, juli en augustus.

Zodra aanvullende informatie bekend is, wordt deze zo snel mogelijk met jullie gedeeld. 

---------------------------------------------------------------------------------

Update 25 maart 2020 - digitaal lesgeven

We stay digital website 2

Om duidelijkheid te verschaffen aan onze studenten en docenten heeft de Thomas More Hogeschool besloten de maatregelen die eerder voor het onderwijs zijn afgekondigd te verlengen van 6 april tot 1 juni. Dit betekent dat wij tot 1 juni ons onderwijs digitaal zullen verzorgen. Waar mogelijk wordt het onderwijs en toetsing online aangeboden. Bij versoepeling van de huidige maatregelen kijken wij waar het mogelijk en wenselijk is om het “fysieke” onderwijs weer op te starten.

---------------------------------------------------------------------------------

Update 23 maart 2020 - gebouw gesloten

We zijn inmiddels een week op weg sinds het besluit om alle onderwijsactiviteiten in de gebouwen van Nederlandse hogescholen en universiteiten met directe ingang te staken vanwege het Corona Virus. De afgelopen dagen is er intensief overleg geweest tussen het Ministerie, de hogescholen en studentenorganisaties over alle consequenties voor studenten. En er is hard gewerkt om het onderwijs anders te organiseren. 

Bindend Studieadvies uitgesteld

Minister Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft laten weten dat zij zich realiseert dat studenten door de coronacrisis vertraging kunnen oplopen waardoor zij de bsa-norm niet halen. De hogescholen doen er alles aan om onderwijs en toetsing door te laten gaan, waar nodig in een alternatieve vorm. Om aan de voorkant helderheid te bieden richting de student, verzoekt de minister aan de hogescholen om het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar, gebruikmakend van de bestaande wettelijke mogelijkheid. Thomas More Hogeschool zal aan dit verzoek gehoor geven en zal het studieadvies naar het tweede jaar uitstellen

Gewijzigd inschrijftermijn

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. 

MBO-studenten en toelating
Voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen.

De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats; als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.  

Financiële effecten (voor studenten)

Door de coronamaatregelen kan het zich voordoen dat studenten acute financiële problemen krijgen, bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk niet kunnen werken. Het is te verwachten dat instellingen hierover ook vragen krijgen van bezorgde studenten. DUO wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij kunnen dit zelf regelen in mijn DUO. Mocht dit onvoldoende zijn, kunnen zijn contact opnemen met DUO over de mogelijkheden.
DUO betracht maximale coulance t.a.v. studenten die met financiële tegenslagen kampen door de coronamaatregelen.

--------------------------------------------------------------------------------

woensdag 18 maart 2020 - Update maatregelen Coronavirus 

Thomas More Hogeschool volgt de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD en neemt waar nodig passende maatregelen rondom het corona virus.

Als gevolg van de nieuwe regelgeving vanuit de overheid over het coronavirus is ook het beleid van Thomas More Hogeschool verder aangescherpt. Het anders organiseren van ons onderwijs heeft nu prioriteit. Dit betekent het volgende:

 • Vanaf maandag 16 maart is ons gebouw dicht. In de praktijk zijn we wel open voor urgente en noodzakelijke dingen, maar werknemers van Thomas More werken zoveel mogelijk thuis en activiteiten zijn afgelast of verplaatst.
 • Onze docenten geven, waar mogelijk qua vakken, onze studenten op afstand online les, zodat we de achterstand zo minimaal mogelijk proberen te houden.
 • Onze docenten/studenten zullen niet meer fysiek op (basis)scholen komen of met groepen werken de komende weken. Activiteiten worden zoveel mogelijk digitaal en op afstand vormgegeven of verplaatst.
 • Omdat de po en vo scholen inmiddels gestopt zijn met het onderwijs, heeft dit ook gevolgen voor stages die onze studenten lopen. Naar verwachting zullen de scholen met name een beroep willen doen op LIO’ers en leren/werken-studenten om zo mogelijk van betekenis te zijn bij het opvangen van kinderen en organiseren van afstandsonderwijs. Wij geven onze studenten daar graag de ruimte voor.
 • We zijn hard bezig om de toetsen opnieuw in te plannen en zoeken naar oplossingen voor praktijkopdrachten die nu niet (volledig) uitgevoerd kunnen worden.
 • De geplande evenementen t/m 6 april zullen vervallen.
 • Ook de toelatingstoetsen in de periode 30 maart t/m 3 april 2020 zijn geannuleerd. Studenten die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht via de mail. Op dit moment is nog niet bekend of er een vervangend toetsvenster wordt gepland. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De situatie vraagt om maximale flexibiliteit, creativiteit en inzet van iedereen. We zien dat gelukkig overal om ons heen gebeuren, en wensen iedereen die betrokken is bij het onderwijs hier veel succes bij.

Mogelijk wordt dit beleid in de loop van de komende weken bijgesteld. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de regering en zullen jullie steeds zorgvuldig informeren.

Voor updates rondom onze hogeschool, geplande evenementen en overige onderwerpen, houd onze website en social media kanalen in de gaten.

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

Twitter