Tijdens deze minor ga je zowel de breedte als de diepte verkennen op het gebied van passend onderwijs. Het is een rijk programma waar je leert van de expertise van docenten. Zij laten je zien hoe je met verschillende brillen (orthopedagogisch, oplossingsgericht en systemisch) naar Passend Onderwijs kijkt. Je ontwikkelt een eigen visie en leert welke werkwijze in welke situatie van toepassing is.

IN HET KORT

Interessante bijeenkomsten

Verbreed je kennis over verschillende onderwerpen tijdens interessante bijeenkomsten met experts. Zij vertellen je alles op het gebied van trauma, de methode rots en water, oplossingsgericht werken, pesten, hoogbegaafdheid, uitdagend gedrag, culturele diversiteit, familiesystemen en meer. Op basis van jouw eigen interesses kies je zelf aan welke bijeenkomsten je deelneemt.

Vraag meer informatie aan
OPBOUW

Opdrachten en ontmoetingen

Door zoveel mogelijk vlakken te ontdekken, ontwikkel je jezelf. Daarom voer je tijdens deze minor verschillende opdrachten uit en bezoek je allerlei instellingen. Zo ontmoet je experts bij scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdzorg en andere maatschappelijke organisaties. Door een divers aanbod aan organisaties te ontmoeten, krijg je een breder begrip van wat er buiten de klas gebeurt rondom Passend Onderwijs.

Aan de inhoud van de bijeenkomsten, de praktijkopdrachten en de ontmoetingen zijn opdrachten verbonden. Met dit portfolio verzamel je alle praktische tools en kennis die jij meeneemt in jouw rugzak en toon je tevens aan hoe jouw visie op Passend Onderwijs zich heeft ontwikkeld gedurende de minor.

Verdiepingsopdracht

Naast dit brede programma breng je zelf meer verdieping aan door een verdiepingsopdracht te doen. Je voert daarvoor een proeve, product of onderzoek uit. Je kiest een onderwerp dat past bij je interesse en ambitie en wordt hierin ook persoonlijk begeleid door een docent. Tot slot wordt de mogelijkheid geboden scholen in Stockholm te bezoeken waar vanuit de oplossingsgerichte benadering gewerkt wordt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Leerdoelen, stage en rooster

Leerdoelen

  • Je krijgt inzicht in verschillende vormen van leren en gedrag van leerlingen, met en zonder speciale onderwijsbehoeften. Dit krijg je op basis van actuele kennis van ontwikkelings- en leerpsychologie, positieve psychologie, orthopedagogiek en systemische theorie.
  • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs en Inclusive Education, zowel regionaal als (inter)nationaal.
  • Je bent in staat een veilig leerklimaat te creëren voor leerlingen waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Dat doe je op basis van inzicht in effectieve pedagogische strategieën (oplossingsgericht werken, orthopedagogiek en systemisch werken).
  • Je leert samen te werken met alle betrokkenen die iets te maken hebben met de ontwikkeling van de leerling. Denk aan ouder(s)/familie, het onderwijsteam, de interne experts binnen de school en de externe experts rondom de school.

Stage

Je loopt 20 dagen stage tijdens de maanden sept t/m dec. Je kunt deze zelf inplannen. Kies bijvoorbeeld voor 2 dagen stage per week, of juist 4 hele weken.

Tijdens je stage oefen je met de geleerde methodieken. Dit kan met individuele leerlingen of juist in groepjes. Je kiest zelf je eigen stageplek, dat kan in het (speciaal) onderwijs, of in een andere organisatie waar met kinderen gewerkt wordt. Weet je geen stageplek? Dan kunnen wij je helpen. We hebben een interessant aanbod van scholen en organisaties waar we mee samenwerken. Daarnaast werken we samen met de Erasmus Universiteit aan een traject (hoog)begaafdheid.

Rooster

Colleges: dinsdagochtend 9.00 – 12.30 uur contacturen (onder voorbehoud)
Excursies, stage en ontmoetingen: zelf flexibel in te delen.

Toetsing

Portfolio met verzameling van opdrachten die gedurende de minor zijn gedaan.
Presentatie en verslag van proeve, product of advies.

Literatuur

Mahlberg, K & Sjoblom, M (2008), Oplossingsgericht onderwijzen
Furman, B. (2006), Kids’ Skills
Lieshout, van T. (2002), Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
Severeyns, G. (2021). In je blootje voor de klas. Lannoo Campus.

Toelating

Ben je student aan de pabo, lerarenopleiding of een andere opleiding die gerelateerd is aan onderwijs of pedagogiek? Dan kan je deelnemen aan deze minor.

Vraag meer informatie aan

Meer weten over deze minor? Mail ons dan!

Stuur een e-mail