Vernieuwingsonderwijs: iets voor jou?

Wil jij:

 • als leerkracht liever begeleiden dan leiden?
 • leerlingen meer betrekken bij hun eigen leerproces?
 • graag samen met collega’s werken aan beter onderwijs?
 • leren het onderwijs beter af te stemmen op jouw groep leerlingen en eventueel maatwerk bieden?

Dan is de minor ‘onderwijsinnovatie’ echt iets voor jou. Er zijn basisscholen waar leerlingen inspraak krijgen in hun eigen leerproces. Jouw rol als leerkracht is om leerlingen hier wegwijs te maken. Dat doe je door hen te begeleiden, in plaats van te leiden. Kenmerkend voor dalton-, montessori- of jenaplanonderwijs, is dat de lesmethode niet leidend is. Je kunt dit type onderwijs gebruiken als hulpmiddel om jouw einddoelen te halen. Lesgeven is namelijk méér dan alleen maar de lesmethode uitvoeren.

Kiezen voor montessori, dalton, jenaplan of toch een andere stroming

Binnen de minor onderwijsinnovatie kies je voor een jenaplan-, dalton-, montessori- of overig traject. Het jenaplantraject sluit de minor af met een getuigschrift. Het daltontraject leidt op tot een NDV-certificaat. Ook bij het montessoritraject is een getuigschrift mogelijk.

We starten met een oriëntatiefase waarin jezelf (mogelijkheden), de stageschool(wensen en kansen) en de pabo (eisen) in kaart worden gebracht. Daarna werk je aan je eigen vaardigheden (op het gebied van de stroming naar jouw keuze of een brede oriëntatie) en ga je een onderzoek of een praktijkopdracht uitvoeren. Het onderwerp daarvan is in principe helemaal vrij, zolang het maar uitvoerbaar is en past bij de school waarmee je dat traject hebt afgesproken.

Je doet dat natuurlijk niet alleen: we maken een teamontwikkelplan en proberen daar waar mogelijk elkaar aan te vullen en van elkaar te leren. Soms wordt een stukje onderwijs verzorgd door een student, soms door een docent, soms gaan we de kunst afkijken op een school of in een museum. Dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van alle betrokkenen. Hier heb je als student veel inspraak en vrijheid in: ook hierbij bepaal je voor een aanzienlijk deel jouw eigen leerproces.

Na het schrijven van een startdocument ga je zelfstandig aan de slag op jouw stage- en/of onderzoekschool. Daarnaast werk je daar aan je eigen vaardigheden als leerkracht: een diploma, getuigschrift of certificaat laat je meerwaarde zien. Dit krijg je namelijk  als extra naast je pabodiploma.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn altijd persoonlijk en op maat. Toch is er ook een rode draad. Je kunt over het algemeen denken aan de volgende leerdoelen:

 • Inzicht verwerven in het gekozen vernieuwingsonderwijs concept
 • Conceptueel denken
 • Verbanden leggen tussen de verschillende concepten van vernieuwingsonderwijs
 • Verantwoorde keuzes maken voor verdere verdieping
 • Oefenen van praktische vaardigheden om te kunnen werken binnen het onderwijsconcept van jouw keuze
 • Werken vanuit de laatste wetenschappelijke inzichten in hoe kinderen leren.
 • Opzetten en uitvoeren van een onderzoek- of een praktijk opdracht binnen het gekozen onderwijsconcept (micro- en/of mesoniveau)
 • Presenteren van de onderzoeks- of ontwikkelresultaten (aan medestudenten en/of aan het team van de stageschool)
 • Schrijven van een verslag

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Toetsing, lesdagen en aanmelden

Toelatingseisen

Je moet stagelopen bij een school (primair of voortgezet onderwijs) die haar uitgangspunten hanteert vanuit een van de concepten (jenaplan, dalton, montessori, freinet, vrije school of een ander innovatieconcept).

Rooster

Contacturen op woensdag(middag), donderdag- en/of vrijdagochtend.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Startdocument
  In het startdocument schrijf je jouw eigen plan: wat wil je leren? Waar kan je dat het beste doen en wat zijn jouw plannen op de stageplek? Samen met je medestudenten kijk je wat er voor iedereen nodig is en hoe jullie kunnen profiteren van elkaars competenties. Zo kunnen we een efficiënt traject afspreken.

 

 • Opdracht of onderzoek
  Je voert een praktijkonderzoek of een praktijkopdracht uit op een stageschool met een vernieuwingsconcept dat je zelf gekozen hebt. Het onderwerp voor het praktijkonderzoek bepaal je in overleg met de school. Het onderzoek van deze opdracht is op meso- of microniveau. Je presenteert de resultaten van het onderzoek aan het schoolteam. Daarnaast schrijf je een verslag.

 

 • Afronding minor
  Tijdens de afronding laat je zien dat je aan de gestelde criteria en competenties voldoet voor de minor onderwijsinnovatie vernieuwingsonderwijs. Dit doe je met een presentatie en een verslag.

Meer weten over deze minor? Mail ons dan!

Stuur een e-mail