Samen met Het Rotterdams conservatorium Codarts bieden we de leergang muziek op de pabo aan. Vanuit je passie voor muziek ontwikkel je jezelf tot een volwaardige leerkracht, gecertificeerd en gespecialiseerd in muziekonderwijs. Na deze specialisatie behaal je niet alleen je pabo-diploma, ook krijg je een erkend diploma ‘vakspecialist muziek’.

IN HET KORT

Dé specialisatie voor muziekliefhebbers

Heb jij als pabostudent veel affiniteit met muziek en cultuur? En wil je jezelf hierin nog meer ontwikkelen? Dan ga je deze specialisatie fantastisch vinden. Omdat we starten op een bepaalde niveau, gaan we ervanuit dat je een aantal muzikale basisvaardigheden beheerst. Zo verwachten we dat je (basaal) noten kunt lezen. Ook moet je een instrument bespelen of kunnen zingen. Deze leergang vindt plaats tijdens de vrije ruimte op de pabo of je volgt het in je eigen tijd.

Vraag meer informatie aan
STRUCTUUR

Volledig in het teken van muziek

Tijdens deze specialisatie ontwikkel je zangvaardigheid en verbeter je je speelvaardigheden van je instrument. Daarnaast leer je hoe je iemand anders muzikaal kan begeleiden, bijvoorbeeld met een gitaar of piano. We gaan dieper in op muziekdidactiek, visie, cultuureducatie en muziektheorie. Je volgt per week twee uur colleges en een practica op maandagavond. Deze specialisatie is aanvullend op jouw reguliere pabo-opleiding.

 • Eerste jaar
  Een voorbereidend jaar waarin je deelneemt aan het koor. Dit jaar is niet verplicht en we beschouwen het als een aanloopjaar.
 • Tweede jaar
  Je ontwikkelt muzikale vaardigheden. Je gaat zingen, spelen op instrumenten en je ontwikkelt kennis en vaardigheden voor muziektheorie. Je volgt allerlei activiteiten op je eigen niveau en ervaart zo wat muziek met jou en met anderen doet. Je werkt ook nadrukkelijk aan het ontwikkelen van de vakdidactische competenties en past deze toe in de stage.
 • Derde jaar
  In het volgende jaar ga je je profileren. We besteden aandacht aan de muzikale ontwikkeling van het kind en bestuderen diverse theorieën over hoe je muziekonderwijs kunt geven over een langere periode. Je bestudeert de leerlijnen voor muziek. Je leert muziek koppelen aan andere vakken en aan sociaal emotionele ontwikkeling. Je ontwikkelt opvattingen en visie op muziekonderwijs in de basisschool. Ook leer je samenwerken met collega’s om het vak in de basisschool vorm te geven. In het derde jaar van de pabo rond je de opleiding muziek af.
 • Voor de studenten met verkorte deeltijd of driejarige opleiding
  Hier start je in je eerste jaar. Je rondt deze opleiding dan in je tweede jaar af.

opbouw muziekspecialisatie

AANMELDEN

Wat kun je verwachten?

Intake

Je begint het traject met een intake met de coach. Hierin brengen we jouw beginsituatie in kaart en stellen we een studieplan op. De coach neemt contact met je op na je inschrijving om de intake in te plannen.

De intake zal 20 minuten in beslag nemen. Wij vragen je om muziek voor ons te maken op een instrument naar keuze. Ook willen we vragen of je iets voor ons wilt zingen. Je mag je daarbij ook (laten) begeleiden. In een nagesprek krijg je ook de kans om vragen te stellen.

Meld je hier aan voor de vakspecialisatie muziek

Zomercursus

Nadat bij de intake is vastgesteld dat je voldoende muzikaal potentieel hebt om toegelaten te worden tot de muziekopleiding, kan je het advies krijgen om deel te nemen aan de zomercursus. Tijdens deze zomercursus leer je de basis van het noten lezen die nodig is om te beginnen aan de muziekopleiding Vakspecialist Muziek. De cursus is gericht op ritmische vorming, melodische vorming en harmonische vorming. Het gaat met name om de ontwikkeling van de muzikale geletterdheid: noten leren lezen. Aan het volgen van deze cursus zijn geen extra kosten verbonden.

Aanmelden voor de zomercursus

Studielast en -duur

 • 100 studiebelastingsuren per jaar (aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma voor de pabo)
 • Twee jaar

Uniek: Naast je pabo diploma ook een extra post-hbo diploma

Met de opleiding vakspecialist muziek haal je binnen een aantal jaar een extra diploma waarmee je muziekles kunt geven in de klas en op alle groepen van jouw toekomstige basisschool. De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na het behalen van je pabodiploma ook het diploma Vakspecialist muziek via Post HBO Nederland. Bovendien word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Enthousiast? Kom proefstuderen!

Benieuwd of de opleiding wat voor jou is? Kom langs op een proefstudeeravond. Hier ga je muziek maken en krijg je een beeld hoe we de didactiek en het opdoen van muzikale vaardigheden vormgeven. Dit studiejaar kun je proefstuderen op 6 maart 2023 van 18u – 20u.

Meld je hier aan voor de proefstudeeravond

 

Direct aanmelden of meer informatie

Direct aanmelden Stel je vraag aan Roeland