Je wordt op avontuur gestuurd, zodat je oog & hart voor de aarde vergroot, je kennis verrijkt, en je vaardig in en vertrouwd met buiten bent. Je mag door middel van een stage bijdragen aan een interessant natuurorganisatie zoals Dunea of Staatsbosbeheer. Je loopt stage op een OnderwijsBuiten-school; een school waar vanzelfsprekend buiten onderwijs wordt gegeven en je werkt op die school aan een verandervraag op het vlak van buiten onderwijs. We werken samen met Stichting NatuurWijs. Je kunt tijdens de minor het certificaat NatuurWijzer halen waardoor je meteen na de minor bevoegd bent om met schoolklassen de natuur in te trekken.

IN HET KORT

De aarde is jouw klaslokaal

We werken in deze minor met twee pijlers: Buitenbekwaam worden en OnderwijsBuitenbekwaam worden.

Buitenbekwaam worden

Je bent veel buiten en leert aardse vaardigheden zoals vuur maken, de weg vinden, eetbare planten herkennen en meer natuur op het plein brengen. Je ontwikkelt basiskennis over de natuur, je oefent je zintuigen en leert zorgvuldig waarnemen. Ook leer je verbanden te zien tussen je eigen leven, het leven om je heen en de aarde. Het maakt je vertrouwd met buiten. Je weet wat het jou geeft en wat er te doen is.

OnderwijsBuitenbekwaam worden

Je raakt thuis in de kennis over het belang van natuur voor kinderen. Je wordt vaardig in het gebruik van buiten als onderwijsleeromgeving en leert de onderwijswaarden te benoemen. Het maakt je vertrouwd met het verzorgen van onderwijs buiten. Je weet wat het de kinderen geeft, wat je hen wilt leren en hoe je dat doet; je leert hoe je natuur kunt benutten voor taal, rekenen, zaakvakken en kunstzinnige oriëntatie.

Bekijk de factsheet
JOUW ROL

Ontdekkend, onderzoekend & ervarend leren

Buitenbekwaam worden

 • Je neemt met een nieuwsgierige, open houding de omgeving waar. Je gaat uitdagingen aan en verlegt grenzen in wat je onderzoekt, wat je durft en comfortabel vindt.
 • Je laat zien dat je jezelf nieuwe praktische vaardigheden in de natuur eigen kunt maken en dat je je kunt verdiepen in theorie over de rol van natuur in het welzijn en in de ontwikkeling van volwassenen en kinderen.
 • Je bent in staat om de wederkerigheid in onze relatie met natuur te verwoorden. Daarbij stel je leervragen die richting geven in het Buitenbekwaam worden.
 • Je verkent, verbreedt en verdiept tijdens de stage bij de natuurorganisatie kennis, vaardigheden en relatie met natuur.
 • Je verdiept je in de visie en de werkwijze van de natuurorganisatie en bespiegelt op het perspectief (de perspectieven) op natuur van deze organisatie.

OnderwijsBuitenbekwaam worden

 • Je laat zien de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan bij de minor in te zetten in een praktijksituatie.
 • Je onderzoekt samen met de stageschool waar behoefte aan is met betrekking tot OnderwijsBuiten.
 • Je laat zien dat je onderwijs ontwikkelt dat past bij de kinderen, de visie en de omgeving van de stageschool.
 • Je kunt OnderwijsBuiten activiteiten ontwerpen voor en uitvoeren met de kinderen.
 • Je laat zien dat je feedback van de leerkracht(en), medestudenten en de kinderen kunt gebruiken in je reflectie op het proces en product.
OPBOUW

Inhoud en studiebelasting

Bij de start van de minor is er een driedaags kamp in een natuurrijke omgeving in Nederland. Iedere woensdagmiddag en -avond zijn bijeenkomsten op wisselende locaties zoals het bos, het strand, de binnenstad maar ook op Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool. Na een korte stage bij een natuur(beheer)organisatie ga je stagelopen op een school. Dit combineren we met het leertraject van Stichting NatuurWijs. Er is om de week een werkbijeenkomst in Leiden om uit te wisselen, samen te werken en je vragen te stellen. Deze bijeenkomsten zijn niet verplicht. We werken met interessante (internationale) gastdocenten. Je werkt toe naar een portfolio waarmee je jouw ontwikkeling tot OnderwijsBuitenbekwame leraar aantoont.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Studiebelasting en aanmelden

Duur

Van september tot half februari

Studiebelasting

 • Iedere woensdagmiddag en -avond een bijeenkomst op wisselende locaties;
 • Eén keer in de twee weken een werkbijeenkomst (niet verplicht);
 • Stage: één tot twee dagen per week.

Is de minor OnderwijsBuiten iets voor jou?

 • Je ontwerpt onderzoekend en ontwerpend leren producten die je test op een school die je zelf zoekt. Ook scholen voor het doen van een onderzoek over onderzoekend en ontwerpend leren benader je zelf. Het product of onderzoek is eigendom van Thomas More Hogeschool;
 • Je vindt het prettig en leerzaam om jouw ontwikkeling aan medestudenten te tonen en deze met ze te bespreken. Je deelt jouw ontwikkeling met je medestudenten en  jongerejaars studenten;
 • Je bent bereid om een groep jongerejaars te coachen;
 • Je neemt deel aan activiteiten die erop gericht zijn om het onderwijs in zijn algemeenheid en de partnerscholen van Thomas More Hogeschool in het bijzonder naar een hoger niveau te helpen.

Nog steeds enthousiast? Neem dan contact op voor meer informatie via Thomas More Hogeschool, Hogeschool Leiden of Kies Op Maat.

Meer weten over deze minor? Mail ons dan!

Stuur een e-mail