fbpx

Privacyverklaring aan onze studenten en cursisten

Thomas More Hogeschool (TMH) verwerkt van al haar studenten en cursisten persoonsgegevens. TMH vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. TMH is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Op deze pagina leggen wij je graag uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

TMH verwerkt persoonsgegevens van studenten en cursisten om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig je als student of cursist aan te melden op onze hogeschool, de studievoortgang bij te houden en om je in staat te stellen succesvol door te stromen naar een baan of naar vervolgonderwijs. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (Ministerie van Onderwijs). Wij verwerken alleen gegevens van studenten en cursisten voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we onze studenten en cursisten hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij veel gegevens rechtstreeks van jou hebben gekregen. Je kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als je weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om je in te kunnen schrijven bij onze hogeschool.

Sommige gegevens verwerken wij voor jullie veiligheid en de beveiliging van onze hogeschool. Je moet dan denken aan de beveiligingscamera’s die de toegang tot het gebouw bewaken of dat er geen ongepast internetverkeer op ons netwerk plaatsvindt.

Welke persoonsgegevens wij van je verwerken kan je terugvinden in de uitgebreide Privacyverklaring die te downloaden is via de link aan het einde van deze pagina.

Op jouw eigen verzoek en met jouw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij bijvoorbeeld ook medische gegevens. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. Zo kan je bijvoorbeeld aan ons doorgeven dat je epilepsie hebt, zodat wij adequaat kunnen optreden in geval van nood. Wij zullen je uiteraard nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met deze gegevens?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de Inspectie van het Onderwijs, de Belastingdienst en de accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties voor het studenteninformatiesysteem, het stagesysteem en applicaties om studenten en cursisten in de les te ondersteunen, systemen waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van TMH. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Wij zullen de gegevens van onze studenten en cursisten niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij deze gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en binnen de hogeschool kunnen alleen die medewerkers bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgelegd zijn. Als je er belangstelling voor hebt kunnen wij je hier een overzicht van geven.

Welke rechten heb je als student of cursist?

Een student of cursist van TMH heeft een aantal rechten als het gaat om zijn/haar persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Studenten en cursisten en/of diens wettelijk vertegenwoordigers (indien jonger dan 16 jaar) kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken. Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van TMH. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen worden aangepast. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Indien gegevensverwerking gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je altijd recht om deze toestemming in te trekken.

Tevens heb je het recht om te vragen om de gegevens, die wij over jou verwerken en wij van jou hebben ontvangen, aan jou over te dragen of op jouw verzoek aan een andere organisatie. Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling. Beslissingen zullen nooit zonder menselijke tussenkomst genomen worden.

Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met jouw gegevens, dan kan je altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming: L. Sieverding Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien jouw probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kan je dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Klik hier om de uitgebreide privacyverklaring te downloaden als PDF.

 

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter