Leren in de praktijk

Stage is een belangrijk onderdeel binnen jouw opleiding. Dat begint al het eerste jaar. Je maakt al kennis met de praktijk, ongeveer één dag in de week, en per semester een of twee praktijkweken. Tijdens je opleiding wordt dat uitgebreid. Uiteindelijk doe je een eindstage (de lio), waarbij je voor een langere periode de verantwoordelijkheid krijgt over een groep.

VANAF DAG 1 LEREN IN PRAKTIJK

Aftasten met een oriëntatiestage

In het eerste jaar van de voltijdopleiding ga je op oriëntatiestage. Met een groepje studenten oriënteer je je door mee te draaien op twee verschillende scholen. Je hebt ook invloed op de schoolkeuze. Op deze manier leer je de verschillende typen onderwijs, scholen en leeftijdsgroepen goed kennen. Zo kom je erachter wat voor leerkracht je wilt worden.

Thomas More Opleidingsschool

Samen met ongeveer 160 basisscholen van 8 schoolbesturen in de omgeving van de Thomas More Hogeschool hebben we een krachtige samenwerking. Met elkaar zijn we de Thomas More Opleidingsschool. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek om de opleiding en het leren in de praktijk, zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Want door goed samen te werken met elkaar, leiden we alle studenten op tot de beste leraren voor Rotterdam en regio.

Bekijk de aangesloten schoolbesturen
WERELDWIJSHEID

Stage in het buitenland

Denk je aan studeren, stagelopen of onderzoek doen buiten Europa? Verleg dan nu je grenzen en onderscheid je door een internationale ervaring.

Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren.

Het Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten.

Selectiecriteria

 • Je volgt een voltijd opleiding aan Thomas More Hogeschool;
 • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar het buitenland;
 • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats in een land buiten de EER.

Aanvragen

Er is geen deadline voor het aanvragen van de beurs. We adviseren  je wel om de beurs minimaal 2 maanden voordat je naar het buitenland gaat aan te vragen. Het Holland Scholarship vraag je aan bij de coördinator Internationalisering: Jorinde Jonker

Op www.wilweg.nl/hollandscholarship vind je informatie over o.a. het Holland Scholarship. Wil je meer algemene informatie over de mogelijkheden voor een studie, stage of onderzoek in het buitenland en ervaringen van anderen? Kijk dan op www.wilweg.nl

Het Holland Scholarship wordt mogelijk gemaakt door:

 • Thomas More Hogeschool
 • EP-Nuffic
 • VSNU
 • Vereniging Hogescholen
 • Ministerie OCW

 

Veelgestelde vragen over stage

 • Mag ik zelf een school uitkiezen of zelf een stageplaats regelen?

  Wij hebben een groot netwerk met allerlei verschillende scholen waar wij goede samenwerkingsafspraken mee hebben. Dit betekent dat er goede begeleiders zijn in de scholen die het opleidingsprogramma van de pabo kennen. Je wordt op een van deze scholen geplaatst. Dat kan eventueel in je woonplaats zijn, maar dat is geen garantie. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met reistijd, waarbij een een reistijd van maximaal 1 uur hanteren. Woon je in een omgeving waar we geen samenwerkingsscholen hebben? Dan kan het zijn dat de reistijd langer is. De scholen waar wij mee samenwerken vallen onder de volgende besturen:

  • Onderwijsgroep EduMare (regio Voorne-Putten)
  • De Groeiling (Gouda en omgeving).
  • Laurentius (regio Delft, Rijswijk)
  • RVKO (regio Rotterdam en omstreken)
  • SIKO (regio Schiedam, Vlaardingen)
  • SKOP (Pijnacker en omgeving)
  • WSKO (Westland)
  • Casimir (Gouda)
 • Hoe ziet de stage eruit voor de vierjarige voltijd pabo?

  Je loopt vanaf het eerste tot en met het derde jaar ieder semester stage. Wij noemen dat leren in de praktijk. Hierdoor maak je snelle verbindingen tussen theorie en de praktijk. Zo kan je real life alles wat je geleerd hebt op de basisschool toepassen. En andersom. Wat je op je stageschool hebt geleerd, kun je ook weer inbrengen in de opleiding.

  In het eerste semester van het eerste leerjaar begin je met twee oriëntatiestages. Hierdoor kun je direct ervaringen op doen op verschillende scholen en in diverse leeftijdsgroepen. Van montessori tot jenaplan, van regulier tot sbo, van kleuters tot bovenbouw… alles is mogelijk! Vanuit het praktijkbureau ontvang je een uitnodiging om je voorkeuren op te geven voor deelnemende scholen.

  Je gaat met medestudent(en) naar de basisscholen. Dit jaar zijn de studenten op vrijdagen in de stage, voor komend studiejaar wordt dit nog bekeken en besproken met de basisscholen. Je bent tijdens collegeweken één dag in de stage, naast twee praktijkweken in elk semester.

  Vanaf semester 2 ga je ieder semester leren in de praktijk in een andere groep. Je begint met de middenbouw (groep 4/5/6) bij stage 2.

 • Kan ik studeren en stagelopen in het buitenland?

  Ja, dat kan zeker. In het tweede jaar ga je een week naar het buitenland, dat kan dichtbij huis zijn. Bijvoorbeeld net over de grens in België, of je kunt ook meegaan met een georganiseerde reis naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Of je gaat tijdens de vakverdieping ‘Outside the classroom’ naar Engeland.

  Daarnaast kun je in leerjaar 4 (of leerjaar 3 van het driejarig traject) de minor Internationalisering volgen. Hier kun je kiezen om een semester te studeren bij een van onze Erasmus+ partners, de IPA op Aruba of drie maanden stagelopen en onderzoek doen in een land van je keuze.  Er zijn diverse beursprogramma’s om je financieel een beetje te helpen. Onze afdeling Internationalisering kan je hier meer over vertellen. Neem contact op via internationalisering@thomasmorehs.nl.

 • Mag ik op mijn oude basisschool stagelopen?

  Ja, dat mag. Vanaf het tweede semester kun je een stagevoorkeur opgeven. Wel vinden we het belangrijk dat je ruime ervaring opdoet. Daarom adviseren we om stage te lopen op scholen waar je nog niet bekend (mee) bent.

 • Wat houdt Samen Opleiden in?

  Samen met ongeveer 160 basisscholen van 8 schoolbesturen in de omgeving van de Thomas More Hogeschool, hebben we een krachtige samenwerking. Met elkaar zijn we de Thomas More Opleidingsschool. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek om de opleiding en het leren in de praktijk, zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Want door goed samen te werken met elkaar, leiden we alle studenten op tot de beste leraren voor Rotterdam en regio.

  Daarnaast geeft het convenant ook de garantie aan Thomas More Hogeschool dat alle studenten een stageplaats krijgen bij de aangesloten scholen van (katholiek) primair onderwijs (circa 160 scholen).