fbpx

JONGE KIND: PREVIEW AANBOD 2019-2020

Post-hbo-Registeropleiding Specialist jonge kind
Het kind in de peuter- en kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen wijze. Spelenderwijs leert het kind de wereld te ontdekken. Dit vraagt om een specifieke pedagogische en didactische benadering. 

Je leert een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie met betrekking tot het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkeling van het jonge kind te observeren en te registreren is. Op grond van de signalering ben je in staat om een beredeneerd onderwijsaanbod samen te stellen, uitgaande van de specifiek pedagogisch- didactische aanpak van het jonge kind.
Door het opzetten van een lerend netwerk ben je in staat om met jouw onderbouwteam het leren vanuit spel binnen de school te realiseren.
Het uitgangspunt van de opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij deelnemers van en met elkaar leren. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Specialist jonge kind zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

Kosten: €2449,-
Cursusdata: Nader te bepalen. Intake-assessment in september 2019. Daarna 9 bijeenkomsten over 1 studiejaar op woensdagmiddag van 13:00-20:30 uur. Eindassessment oktober 2020. 
Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Leernetwerk en Masterclasses Specialist jonge kind
Heb je de opleiding post-hbo-Registeropleiding jonge kind specialist afgerond en ben jij op zoek naar actuele onderwerpen met betrekking tot het onderwijs aan het jonge kind? Dan is deelname aan ons Leernetwerk echt iets voor jou! Iedere bijeenkomst gaan we gericht aan de slag met onderwerpen uit de praktijk. Jij hebt mede invloed op de onderwerpen om het spelend leren voor het jonge kind nog verder vorm te geven. 

Kosten: €350,-
Cursusdata: nader te bepalen, 3 avonden per jaar.

 

Leernetwerk Spelend leren voor groepen 3 en 4
Ben je leerkracht van groep 3 of 4 en wil je binnen je school een doorgaande lijn ontwikkelen in het spelend leren? Wil je groep 3 of 4 meer betekenisvol laten lezen, rekenen en schrijven door middel van spel of thematisch werken? Geef je dan op voor het leernetwerk middenbouw. Omdat kinderen steeds jonger naar groep 3 gaan, missen ze het spelen en de thematische aanpak van de kleuters. Voor de groepen 4 kan het spelend leren meer verschuiven naar onderzoekend leren. Waarbij de leerlingen onderzoeksvragen bedenken bij een thema. De thema’s kunnen gekoppeld worden aan WO-vakken. Iedere bijeenkomst gaan we gericht aan de slag met onderwerpen uit de praktijk. Het uitwisselen van ideeën en inspiratie opdoen. 


Kosten: €350,-
Cursusdata: nader te bepalen, 3 avonden per jaar.


Masterclasses spelend leren
Ben jij op zoek naar actuele onderwerpen met betrekking tot het spelend leren? Kom dan naar onze Masterclasses voor alumni van de post-hbo-Registeropleiding Specialist jonge kind en andere geïnteresseerden. De thema’s kunnen worden ingebracht door Specialisten. Je kunt denken aan gesprekstechnieken verbeteren, geïnspireerde sprekers over spelend leren of het goed vormgeven van buitenspelen.


Kosten: €100 per keer. Kosteloos voor deelnemers aan de Leernetwerken specialist JK en SL groep 3-4
Cursusdata: nader te bepalen, 3 avonden per jaar en waar mogelijk aansluitend op de Leernetwerkbijeenkomsten.


Motorische kenmerken van kinderen van 4-8 jaar
In de leeftijd van 4 tot 8 jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door op sensomotorisch gebied. Dit geldt voor zowel de fijne als de grof motorische ontwikkeling. Verschillende theorieën verklaren de motorische ontwikkeling. Met kennis van verschillende theorieën en kennis vanuit de ervaringen van de cursisten wordt de gehele ontwikkeling van de motoriek bekeken.
De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierbij komen de volgende vragen aan bod:

 • Welke theorieën zijn van belang voor het verklaren van de motorische ontwikkeling?
 • Met welke kennis kan ik motorisch gedrag verklaren?
 • Hoe kan ik vanuit de observaties en -kennis de leerlingen begeleiden in hun motorische ontwikkeling?
 • Welke rol hebben rijping en omgeving op de motorische ontwikkeling?
 • Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan deze voorwaarden werken?
 • Hoe kan ik in de groep oefenstof inzetten ter bevordering van de motorische ontwikkeling?

Kosten: €375,-
Cursusdata:
21-01-2020, 19:00-22:00 uur
04-02-2020, 19:00-22:00 uur
04-03-2020, 19:00-22:00 uur


Fijnmotorische ontwikkeling: van voorwaarden tot schrijven
De fijne motoriek van kinderen ontwikkelt en verfijnt zich gedurende de basisschool. Steeds vaker constateren  leerkrachten in de kleutergroepen en groep 3 en 4 dat de fijne motoriek en daarmee samenhangend de schrijfmotoriek zich slecht ontwikkelt. In deze cursus gaan we in op deze problematiek. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierbij komen de volgende vragen aan bod:

 • Met welke kennis kan ik de fijnmotorische ontwikkeling verklaren?
 • Hoe kan ik vanuit de observaties en kennis de leerlingen begeleiden in hun fijnmotorische ontwikkeling?
 • Welke rol hebben rijping en omgeving op de fijnmotorische ontwikkeling?
 • Welke schrijfvoorwaarden zijn er en hoe kan ik aan deze voorwaarden werken?
 • Welke pengrepen zijn toegestaan en hoe kan ik kinderen stimuleren de juiste pengreep te gebruiken?
 • Welke oefeningen kan ik inzetten om de fijnmotorische ontwikkeling/schrijf- en tekenontwikkeling te bevorderen?
 • Op welke wijze kan spelend leren bijdragen aan de fijnmotorische ontwikkeling?


Kosten: €275,-
Cursusdata:
15-04-2020, 14:00-17:00 uur
20-05-2020, 14:00-17:00 uurOnderzoekend en ontwerpend spelen groep 3-4
In de kleutergroepen leren kinderen door spel. De hele kleutergroep is erop ingericht om vanuit spel te komen tot de ontwikkeling die wij voor ogen hebben. Ook op het gebied van wetenschap en technologie kan het spel bijdragen aan de ontwikkeling op dit gebied. Het blijkt in de praktijk lastig om in de hogere groepen te komen van spelend leren naar bijvoorbeeld onderzoekend leren. De training onderzoekend en ontwerpend spelen sluit aan op de behoefte om van spelend leren in groep 1-2 naar onderzoekend en ontwerpend leren in groep 3-4 te komen. Op verschillende (zaakvak)gebieden maken de kinderen kennis met de inhoud doordat ze onderzoeksmatig aan de slag gaan met verschillende thema’s. In deze cursus leer je hoe je onderwerpen vanuit de zaakvakken door middel van onderzoekend en ontwerpend spelen op een natuurlijke wijze kunt behandelen.
Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de TU Delft.


Kosten: €550,-
Cursusdata:
19-02-2020, 15:30-18:30 uur
17-03-2020, 15:30-18:30 uur
14-04-2020, 15:30-18:30 uur
12-05-2020, 15:30-18:30 uur


Zaakvakken en W&T in hoeken
De kracht van een hoek is dat kinderen er zelfstandig kunnen spelen. Door het spel leren ze, maar regelmatig zijn de hoeken voorspelbaar en is de vraag wat kunnen de leerlingen ontdekken en verkennen. Tijdens deze workshop voor leerkrachten van groep 1-2 gaan we in op het doel van de hoek en de manier waarop de zaakvakken daar inhoud aan kunnen geven. Door middel van een drietal thema’s oefen je met je medecursisten in het aankleden van een hoek gericht op het zaakvakonderwijs, met als doel het maken van een hoek met leerwaarde.


Kosten: €175,-
Cursusdatum: 07-04-2020, 16:00-18:00 uurBeredeneerd spelen in de onderbouw
Spelen is het recept tot leren en jij… jij bent de kok, die door de juiste ingrediënten toe te voegen en aan te bieden kinderen tot spelen krijgt. Jij hebt immers zelf het beste zicht op wat jouw kinderen in de groep nodig hebben en inspireert. Maar hoe doe je dat dan en hoe weet je of het effect heeft gehad? Dat is wat centraal staat tijdens deze training. Met elkaar gaan we op inspirerende en actieve wijze aan de slag met de vier stappen die daarvoor nodig zijn: data, duiden, doelen, doen.
In de cursus gaan we op inspirerende en actieve wijze aan de slag met onderwerpen zodat je dit de volgende dag direct kunt toepassen.

Kosten: €375,- inclusief kleine maaltijd en lesmateriaal
Cursusdata:
17-09-2019, 16:00-19:00 uur
31-10-2019, 16:00-19:00 uur
12-12-2019, 16:00-19:00 uur


Verdiepen van spel met de methodiek van speelplezier
Ben je leerkracht van groep 1, 2 of 3 en ben je op zoek naar een verdieping in je aanpak van spel in hoeken? In deze cursus maak je kennis met de speelpleziermethodiek die is ontstaan vanuit de visie dat spel de motor is van de gehele ontwikkeling van het jonge kind. Deze methodiek is ontwikkeld door Margot Wouters-Schmidt vanuit haar jarenlange ervaring als kleuterjuf en onderwijsadviseur van het jonge kind. We gaan aan de slag met het verdiepen van het spel in de bouwhoek en het atelier en je leert hoe je spelimpulsen kunt geven aan het spel in de themahoek, de huishoek en de verteltafel. Naast goede ideeën voor de inrichting van de verschillende hoeken in je speelleeromgeving, leer je diverse didactische vaardigheden die het spel van kinderen stimuleren en verdiepen.

Kosten: €550,-
Cursusdata:
25-09-2019, 14:00-17:00 uur
09-10-2019, 14:00-17:00 uur
13-11-2019, 14:00-17:00 uur


Spelend leren in groep 3
Je bent leerkracht van groep 3 en hebt de cursus Groep 3 onder de knie (OMJS) gevolgd. Omdat je kinderen niet ondergeschikt wilt maken aan een lesmethode, zoek je naar mogelijkheden om meer met spel te werken. In deze cursus leer je hoe je dat op een goede en haalbare manier kunt organiseren in jouw groep. Je krijgt theoretische onderbouwing, werkt samen een aantal passende thema’s uit in spel en hoeken en je krijgt praktische tips. Aan de orde komen:

 • de ontwikkeling van het jonge kind in groep 3 en spel als leercontext
 • goede thema’s kiezen, rollen en spelscripts uitwerken en hoeken inrichten 
 • het organiseren van betekenisvol en thematisch spel als onderdeel van een circuit
 • verdiepen en begeleiden van thematisch en doelgericht spel
 • werken met verhalen, teksten en boeken in relatie tot thematische spel
 • regisseursspel en de narratieve ontwikkeling


Kosten: €525,-
Cursusdata: 
11-09-2019, 14:30-17:30 uur
16-10-2019, 14:30-17:30 uur
22-01-2020, 14:30-17:30 uur
11-03-2020, 14:30-17:30 uurKinderen met een ontwikkelingsvoorsprong spelend laten ontwikkelen
In elke klas zit wel een leerling van wie je weet dat hij/zij meer uitdaging kan gebruiken. In deze cursus voor leerkrachten en IB’ers bieden we je handvatten. Tijdens vier bijeenkomsten behandelen we het volgende:

 1. Theorie en praktijk. Je kiest een maatje om elkaar te stimuleren en mee samen te werken tussen de bijeenkomsten
 2. Verdiepen en verrijken van activiteiten tijdens het spel. Er worden activiteiten uitgewerkt, passend bij het thema waarmee je aan het werk bent
 3. Presentaties om elkaar te inspireren
 4. We besprekende onderwerpen: signaleren van de ontwikkelingsvoorsprong, oudercommunicatie, overgang naar groep 3 en het aanbod in groep 3

Tussen de bijeenkomsten ga je aan de slag met de activiteiten die we tijdens de bijeenkomsten hebben bedacht.

Kosten: €375
Cursusdata:
24-09-2019, 18:00-20.00 uur
12-11-2019, 18:00-20:00 uur
17-03-2020, 18:00-20:00 uur
19-05-2020, 18:00-20:00 uur


Directietraining Jonge Kind
Je wilt als school recht doen aan het specifieke karakter en manier van leren van het jonge kind. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een kindgerichte aanpak, waarin de brede ontwikkeling centraal staat en pedagogisch medewerkers en leerkrachten sensitief en responsief zijn naar kind-initiatief, een positief effect heeft op het leren van jonge kinderen (Boland 2017). In deze cursus voor directeuren en IB’ers van peuter- en onderbouwgroepen gaan we in op hoe een kindgericht pedagogisch en educatief aanbod voor jonge kinderen er in de dagelijkse praktijk uit kan zien en wat dit betekent voor het pedagogisch en didactisch handelen van de professionals op een school. Tegelijkertijd staan we stil bij hoe je deze kennis kunt inzetten om jouw begeleiding en beleid binnen de school aan te scherpen en het vakmanschap van je team rondom het jonge kind gericht te stimuleren en te begeleiden.


Kosten: €495,-
Cursusdata:
10-09-2019, 09.30-12.30 uur
31-10-2019, 09:30-12:30 uur
26-11-2019, 09:30-12:30 uur


Teken je boodschap Onderbouw leerkrachten
Tijdens deze workshop voor onderbouw leerkrachten richten we ons op het visueel alfabet, eenvoudig leren tekenen en het effect van schaduw en kleurgebruik, het ontwerpen van een eigen poppetje, het tekenen van boodschap versterkers zoals attributen, verhoudingen en spreekballonnen en het kunnen omzetten van abstracte begrippen naar beeldtaal.  Je doet tekenvaardigheden op die je kunt benutten ten behoeve van themavoorbereidingen middels mindmappen en woordenschatlessen. Je hoeft helemaal niet goed te kunnen tekenen. Sterker nog hoe minder perfect, hoe meer stimulatie voor het brein, hoe meer impact.

Kosten: €250,-
Cursusdatum:
17-10-2019 15:30-18:30 uur


Executieve functies: met wat dirigeren klinkt het beter! (Groep 1-4)
Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen, te doen en te sturen. Executieve functies kun je de dirigent noemen van de cognitieve en executieve vaardigheden. Zoals een orkest dat sturing nodig heeft om het muziekstuk optimaal ten gehore te brengen, zo heeft ook het brein sturing nodig. In deze werkplaats gaan we de dirigeerfunctie in ons brein nader onderzoeken in theorie, maar het is vooral boeiend hoe we die kennis toepasbaar maken in de praktijk in onze groep. Na de werkplaats gaat iedereen in de praktijk aan de slag. Na 6 weken presenteren en reflecteren we op dat wat we deden rondom executieve functies in de groep. Vervolgens kiezen we een format, verdelen de taken om de opbrengst te bundelen in een eenmalige uitgave van een glossy De dirigent waarmee we van elkaar kunnen leren en collega’s kunnen inspireren. 

Kosten: €195,-
Cursusdata:
25-09-2019, 13:30-16:30 uur
06-11-2029, 13:30-16:30 uur


Taal in beweging: Taalontwikkeling jonge kind
Als je met jonge kinderen werkt, weet je hoezeer spelen, ervaren en bewegen de dag van jonge kinderen kleuren. In deze cursus leer je wat de relatie is tussen het ervaren en bewegen met je hele lijf en de taaldenkontwikkeling. Vanuit die kennis ga je taalonderwijs ontwerpen waarbij je de natuurlijke drang tot bewegen en ervaren kunt inzetten voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. In drie bijeenkomsten leer je de theoretische achtergronden van taalontwikkeling van jonge kinderen en de rol van ervaring en spel daarbij. Je gespreksvaardigheid wordt gestimuleerd, zodat je die kunt toepassen om het taal-denken te stimuleren. Je leert taalproblematiek bij jonge kinderen te signaleren.

Kosten:€395,-
Cursusdata:
05-03-2019, 18:00-21:00 uur
12-03-2019, 18:00-21:00 uur
29-03-2019, 18:00-21:00 uur


Spelen met ontwikkelingsbouwstenen
Als jij niet doorrijdt met een lekke band, waarom zou je een leerling dan extra leeskilometers laten maken als je niet weet of zijn vehikel in orde is?
Wanneer een leerling niet zo goed mee komt als de rest, of minder goed dan je verwachtte, is het logisch en zinvol extra te laten oefenen. Tenzij er in de basis iets niet in orde is. (Leren) lezen en schrijven kan lastig worden wanneer bijvoorbeeld restreflexen nog actief zijn, ogen niet goed samenwerken, een kind de verticale middellijn nog niet kan kruisen of een kind alertheidsproblemen heeft.
In deze praktische cursus zoomen we in op een aantal ontwikkelingsbouwstenen die fundamenteel zijn voor het leren in groep 3, 4 en verder. Je leert hoe je -vaak op een speelse manier- kunt achterhalen hoe stevig die bouwstenen zijn. En hoe je -met bewegen en spelen- sommige bouwstenen ‘af kunt bakken’.


Kosten: €475,-
Cursusdata:
25-09-2019, 14:00-18:00 uur
02-10-2019, 14:00-18:00 uur
09-10-2019, 14:00-18:00 uur
30-10-2019, 14:00-18:00 uur
06-11-2019, 14:00-18:00 uur


Muziek en Kleuters
De waarde van muziek laat zich niet beschrijven. Je moet het beleven!
Tijdens deze cursus voor leerkrachten in het basisonderwijs, pedagogisch medewerkers en peuterleidsters ga je werken aan twee perspectieven: muzikaal didactische vaardigheden én aanbod van lesideeën met kleuters. 

 • Bijeenkomst 1: Een reeks muzikale activiteiten voor jonge kinderen. Analyseren van de activiteiten en bekijken van liedbundels, methodes en materiaal om inspiratie op te doen.
 • Bijeenkomst 2: Creëren van een rijke muzikale leeromgeving voor kleuters en thematisch muziekonderwijs bij jonge kinderen. Muziekles geven vanuit een thema. 
 • Bijeenkomst 3: Zingen, bewegen, luisteren, lezen/noteren met kleuters. Zelf een activiteit ontwerpen en uitvoeren.

Kosten: €395,- inclusief literatuur en audiofragmenten.
Cursusdata:
09-03-2020, 18:30-21:00 uur
23-03-2020, 18:30-21:00 uur
06-04-2020, 18:30-21:00 uur


Beeldende Vorming met jonge kinderen
Een echt goede les Beeldende Vorming geeft ruimte aan de leerlingen om zelf vorm te geven. Leerkrachten ontwerpen de aanleiding, de creatieve vraag of het beeldende probleem; leerlingen reageren daarop, zoeken naar antwoorden en ontwerpen oplossingen. Een lastig proces van aanreiken en los durven laten. Tijdens deze nascholing richten we ons op het ontwikkelen van creativiteit door middel van Beeldende Vorming. Het Onderzoekende en Spelende kind staat centraal.
Gedurende vier bijeenkomsten leer je door eigen praktische ervaring en theoretische kaders Beeldende Vorming te geven op een creatieve manier. Met ruimte voor het kind. Je onderzoekt waar je zelf staat wat betreft je beeldende opdrachten, je eigen beeldende vermogen en hoe dat je kan ondersteunen of juist blokkeren in het geven van beeldende vorming. Je leert hoe je opdrachten open kunt formuleren zodat er ruimte ontstaat voor het kind om beslissingen te nemen. Je leert hoe het spelen en onderzoeken in het beeldende proces kunnen worden toegepast. Je leert het creatieve vermogen aanspreken van kinderen en daarmee ook van jezelf. Daarnaast is er alle ruimte om zelf met leervragen te komen, het programma zal daarop worden aangepast.

Kosten: €375,- inclusief excursie
Cursusdata:
05-11-2019 16:00-18:30
12-11-2019 16:00-18:30
26-11-2019 16:00-18:30
1 Excursie naar Villa Zebra, wordt nader ingepland


Heerlijk, ik heb peuters
Wat zijn nu precies de ontwikkelingslijnen van peuters? Wat is kenmerkend aan hun manier van doen, en hoe ga ik hier pedagogisch tactvol mee om? En hoe kan ik daar met een uitdagende speelleeromgeving op inhaken? Dat staat centraal staat in deze training. Er is aandacht voor: 

 • verloop van de taal-, cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling bij peuters 
 • kinderen met een ontwikkelingsachterstand en ontwikkelingsvoorsprong
 • een uitdagende speelleeromgeving
 • pedagogisch handelen richting peuters

De training is bedoeld voor mbo-leidsters, hbo-leidsters en IB’ers die in de dagelijkse praktijk met peuters aan de slag zijn. 


Kosten: €250,-
Cursusdata: nader te bepalen, 4 bijeenkomsten van 3 uur in het najaar van 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Meneertjes en Mevrouwtjes
Deze training voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 geeft een andere kijk op bewegingslessen. Fantasierijk bewegen gekoppeld aan dansen, spelen, zingen en.....leren, jonge kinderen genieten ervan om op deze manier dansles te krijgen! Fantasie en werkelijkheid zijn verweven met elkaar en daar kun (moet) je veel gebruik van maken. Gedurende de vier bijeenkomsten leer je al doende de basisvaardigheden van fantasie-, taal- en rekendans toe te passen en ga je daar direct de volgende dag mee aan de slag.

Kosten: worden nader bekend gemaakt
Cursusdata: nader te bepalen. 4 bijeenkomsten van 3 uur, start in november 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

Share this product

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter