fbpx

DIGITALE GELETTERDHEID EN PROFESSIONELE ICT VAARDIGHEDEN: PREVIEW AANBOD 2019-2020

Opleiding Edu Digi Coach
De Office 365 software van Microsoft heeft vele mogelijkheden om het onderwijs te ondersteunen: SharePoint, Teams, OneNote, Classroom. Maar op welke manier zet je als leerkracht / ICT-coördinator deze leerlijnen en eindtermen om naar praktische lessen en borg je deze vaardigheden in de dagelijkse onderwijspraktijk? De opleiding Edu Digi Coaching biedt concrete handvatten en instructies om deze en andere online tools succesvol in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk. Uitgangspunt in de opleiding is om toekomstgericht onderwijs, onderwijs 2032, op een duurzame manier in te richten. Er wordt vakoverstijgend ingegaan op alle digitale facetten van het moderne onderwijs. Informatievaardigheden, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid (de zogenaamde digitale geletterdheid) geven richting hoe we ICT een plek kunnen geven in het onderwijs. 


Kosten: €495,-
Cursusdata:
11-09-2019, 13:30-16:00 uur
25-09-2019, 13:30-16:00 uur
09-10-2019, 13:30-16:00 uur
23-10-2019, 13:30-16:00 uur
06-11-2019, 13:30-16:00 uur
20-11-2019, 13:30-16:00 uur


Opfriscursus Visie en beleid op ICT
In deze korte opfriscursus staat de visie op leren centraal en de daar uit voortvloeiende visie op het gebruik van digitale leer- en hulpmiddelen die de visie ondersteunen. Middels praktische opdrachten en oefeningen worden deze onderdelen via een stappenplan uitgewerkt gericht op het verkrijgen van een breder draagvlak voor ICT-gebruik op school.

Kosten: €195,-
Cursusdatum: nader te bepalen, 1 bijeenkomst van 2,5 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Kennis opdoen, delen en beheren met Office 365
In deze korte cursus worden de principes van opslag van kennis met behulp van Office365 opgefrist. De mogelijkheden van het opslaan van kennis in SharePoint en Teams worden besproken aan de hand van een case. Bovendien kijken we hoe we de mogelijkheden van bibliotheken en andere lijstvormen van het nieuwe SharePoint kunnen vertalen naar Teams. Belangrijke vragen als hoe delen we kennis en hoe richten we een verrijkingsproces in worden beantwoord aan de hand van praktijkvoorbeelden. 


Kosten: €195,-
Cursusdatum: nader te bepalen, 1 bijeenkomst van 2,5 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Digitale lesmaterialen
Tijdens deze cursus ga je aan de slag met het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Drie vragen staan centraal in de cursus: 

 • wat zijn onze visie en doelen? 
 • wat wilt u de leerlingen leren?
 • hoe kunnen we lesmateriaal vormgeven? 

Je leert hoe je diverse online tools kunt inzetten in de les aan de hand van de Taxonomie van Bloom. 


Kosten: €195,-
Cursusdatum: nader te bepalen, 1 bijeenkomst van 2,5 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Borging, implementatie en omgaan met weerstand
De opfrissessie over borging, implementatie en omgaan met weerstand gaat over het begrijpen wat er nodig is om een ICT-verandering tot een succes te maken.. Deze sessie laat zien dat communicatie belangrijk is, maar dat er nog vijf andere mechanieken zijn om meer resultaat te behalen. Werkende vanuit de Kübler-Ross veranderingscurve kijken we naar de strategische inbedding van ICT in het schoolbeleid. Wat is een goede strategie is voor de ontwikkeling van de vaardigheden van de collega’s en hoe activeren we participatie van de collega’s door trajecten ‘van onderop’ in te zetten. Ten slotte bespreken we de effectiviteit van Office365 in de verschillende stadia van de veranderingscurve. 


Kosten: €195,-
Cursusdatum: nader te bepalen, 1 bijeenkomst van 2,5 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

 

Basistraining Analyseren, organiseren, differentiëren en registreren met behulp van Snappet
Werk je nu een tijdje met Snappet en wil je de diepte in? Dan is deze training echt iets voor jou. Je gaat je verdiepen in het aflezen van de data binnen Snappet en leert daar op een goede manier naar handelen. Bovendien krijg je handvatten voor het maken van goede afspraken rondom het werken met Snappet in je school. Je doorgrondt het dashboard van de leerkracht en de leerlingomgeving:

 • juiste lesopbouw
 • betekenis van de gegevens 
 • analyseren tijdens de les
 • klaarzetten van de werkpakketten
 • analyseren na de les
 • aanpassen van het streefniveau
 • registreren van extra instructies
 • bekijken van de werkwijzen
 • differentiatie 
 • adaptief werken


Kosten: €115,-
Cursusdatum: nader te bepalen, 1 bijeenkomst van 2 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Leerkracht en leerling samen aan het stuur. Eigenaarschap versterken met Snappet (verdieping)
Gemotiveerde leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen tijdens het werken met Snappet. Dat is de wens van iedere leerkracht. Snappet is een mooi verwerkingsmiddel maar hoe kun je dit op een goede manier implementeren? In deze verdiepende training krijgt de leerkracht handvatten en heldere richtlijnen om het optimale uit Snappet te halen en praktische tools en ideeën om zelfsturende competenties van leerlingen te stimuleren.
Het doorgronden van het dashboard van de leerkracht en de leerlingomgeving:

 • de juiste lesopbouw
 • analyseren na de les
 • aflezen van de leerlijn
 • aanpassen van het streefniveau
 • registreren extra instructies
 • bekijken van de werkwijzen

De koppeling tussen Snappet en eigenaarschap: 

 • Snappetgesprekken met de leerlingen
 • werken vanuit een rapport
 • Snappet en de organisatie in de groep
 • leren zichtbaar maken
 • afwisseling Snappet en coöperatieve werkvormen
 • differentiatie in de lessen

Kosten: €115,-
Cursusdatum: nader te bepalen, 1 bijeenkomst van 2 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Basisscholing bewust inzetten van Gynzy Verwerkingssoftware
De verwerkingssoftware van Gynzy is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software kunnen leerlingen op hun eigen niveau met opgaven oefenen, terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij reeds aanwezige lesmethodes én bij persoonlijke leerroutes. Wanneer je de verwerkingssoftware een constructieve rol binnen jouw onderwijs wilt laten spelen, is gedegen implementatie van dit leermiddel nodig. Wat kan er allemaal met de verwerkingssoftware? Welke keuzes maken we hierin? Hoe zetten we de verwerkingssoftware optimaal in? Aan deze vragen wordt aandacht besteed tijdens deze bassisscholing.
Volg voorafgaand aan deze training de online starttraining via gynzy.com/start. Zorg er ook voor dat je voorafgaand aan de cursus een startgesprek gevoerd hebt met een buddy van Gynzy. Je kunt een startgesprek inplannen via gynzy.com/buddy. Neem je eigen laptop of tablet mee.

Kosten: €130,-
Cursusdatum: nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

 

Adaptief leren: Wat, waarom en hoe? Gynzy verdieping
Adaptief leren staat steeds meer in de belangstelling. Het is geen tijdelijke trend, maar een doorlopende ontwikkeling in het onderwijs. Adaptief leren draait om het tegemoet kunnen komen aan de uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Passend onderwijs kan met klassikaal lesgeven niet altijd gegarandeerd worden. Om adaptief onderwijs goed uit te voeren is digitale ondersteuning onmisbaar. Met de juiste verwerkingssoftware biedt het de mogelijkheid om het onderwijs te optimaliseren, de leerkracht te ontzorgen en de leerling te motiveren. De rol van de leerkracht blijft onmisbaar, jij zet de lijnen uit en bepaalt de grenzen. Vervolgens gaat de leerling aan de slag, met lesstof op maat. Deze training informeert je over de mogelijkheden van adaptief leren en adaptieve verwerkingssoftware. Je kijkt kritisch naar het huidige adaptieve onderwijs binnen jouw school en denkt na over de mogelijkheden van adaptieve verwerkingssoftware.
In opdracht van de Thomas More Academie verzorgd door Gynzy

Kosten: €150,-
Cursusdatum: nader te bepalen, 1 bijeenkomst van 3 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Digitale Geletterdheid in de Klas
Stichting FutureNL wil dat elk kind in Nederland digitaal vaardig is. Daarom geven zij workshops aan leerkrachten uit het basisonderwijs om kennis te maken met digitale geletterdheid. In dit traject van vier workshops, leer je waarom het belangrijk is dat kinderen digitaal vaardig worden, hoe jij zelf lessen kunt geven over bijvoorbeeld computational thinking of ICT-basisvaardigheden en hoe je deze lessen ophangt aan een leerlijn. Ervaringen uitwisselen staat hierbij centraal.

Kosten: n.v.t.
Cursusdata: nader te bepalen, 4 bijeenkomsten van 3 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Zo werk je met Chromebooks in de klas!
Werk aan de skills van de toekomst met Chromebooks en G Suite for Education. De gratis en gebruiksvriendelijke apps van google zijn goed te integreren in jouw onderwijs en werken naadloos samen. Geef vorm aan onderwijs van de toekomst op jouw school. Wil je zelf je onderwijs vormgeven, dan is dit de cloudoplossing voor online samenwerking. De google apps zijn op elk apparaat te gebruiken en je hebt altijd en overal toegang. Of je nu op zoek bent naar een passende oplossing om online te werken of de keuze voor G Suite for Education al hebt gemaakt, deze training geeft je een helder beeld van alle mogelijkheden.
De cursus wordt aangeboden op twee niveaus: een instapniveau (oriëntatie) en een gevorderden niveau (integratie). Het is mogelijk beide cursussen aansluitend op elkaar te volgen binnen hetzelfde cursusjaar. Je leert in beide cursussen, op bijpassend niveau:

 • toepassen van Chromebooks in jouw onderwijs 
 • de Google Apps kennen 
 • de mogelijkheden van Google Classroom 
 • online samenwerken met Google Drive 

Maatwerk behoort tot de mogelijkheden. Dit kan de duur van de training verlengen. We zijn bereid om het hele implementatieproces te begeleiden. Neem hierover contact via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Oriëntatiecursus (instap)
De oriëntatiecursus is voor iedereen die nadenkt over het gebruik van Chromebooks en G Suite for Education en zich wil oriënteren op het gebruik ervan in de praktijk. We bespreken de voordelen en mogelijkheden van Chromebooks en de Google onderwijsomgeving. Je leert de verschillende apps van Google kennen (drive, documenten, presentaties, classroom, sites, tekeningen). Je bent startklaar om met de Google Apps aan de slag te gaan. 

Kosten: €195,-
Cursusdata: 
07-11-2019, 16:00-18:00 uur
21-11-2019, 16:00-18:00 uur

Integratiecursus (gevorderden)
De integratiecursus is bedoeld voor iedereen die Chromebooks en de tools en apps van Google beter wil leren kennen/gebruiken en wil leren toepassen in het onderwijs. Je leert de Google Apps beter kennen en inzetten binnen jouw onderwijs. Je leert digitale opdrachten klaarzetten voor jouw groep in Classroom. We laten zien hoe je met een schoolteam in de cloud kunt samenwerken met MyDrive en Drives van mijn team. Je krijgt hands-on voorbeelden om te kunnen toepassen in de praktijk.

Kosten: €275,-
Cursusdata: 
30-01-2020, 16:00-18:00 uur
06-02-2020, 16:00-18:00 uur
20-02-2020, 16:00-18:00 uur


ICT-boost voor je school
ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het speelt een steeds belangrijkere rol. De wereld om ons heen verandert, het onderwijs moet mee om de kinderen hierop voor te bereiden. Er zijn tal van mogelijkheden. Tijdens dit traject bepalen we samen wat het beste bij jullie past.
Inhoud: 

 • Voorgesprek voeren met deel van het team (onder andere de directie en de ICT’er)
 • Scan maken van de huidige situatie
 • Visie op ICT bepalen en binnen de schoolvisie plaatsen
 • Stip op de horizon bepalen (moonshot)
 • Keuzes maken en koers(plan) uitzetten voor de komende 4 jaar (ICT-infrastructuur, digitale leermiddelen, digitale bekwaamheid, ICT-pijlers 21e-eeuwse vaardigheden)


Kosten: op basis van offerte
Cursusdata: in overleg met de aanvrager


Anders administreren
Kijk jij uit naar je administratie? Nog niet? Volg dan deze cursus voor administratief medewerkers en bestuurders. De volgende onderwerpen passeren de revue: overzichten, instellingen, BRON, OSO, Gezinnen 3.0. Omdat de bijeenkomst vraag gestuurd is, kun je voorafgaand je vragen aan de cursusleider sturen. Daarnaast zijn de nieuwste ontwikkelingen op administratief gebied opgenomen in deze cursus. Deze cursus is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waardoor de administratief medewerkers up-to-date blijven en de schoolorganisatie maximaal kunnen ondersteunen. Deelnemers dienen 'administratierechten’ in ParnasSys te hebben.


Kosten: €150,-
Cursusdata: nader te bepalen, 1 bijeenkomst van 2,5 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Overzicht met Ultimview
Een compacte rapportage aan bestuur of andere stakeholders, een adequate analyse van de ken- en stuurgetallen, je populatie in beeld. Dit is allemaal mogelijk met Ultimview. In deze cursus voor directeuren en IB’ers leer je de dashboards lezen in Ultimview (wat zie ik?), de data duiden (wat vind ik ervan?) en een eigen rapportage bouwen (moeten we er iets mee?). Je leert verbanden zien tussen de diverse data-stromen en de betekenis daarvan voor de eigen organisatie te duiden. Deze data (populatie, leerlingaantallen, uitstroom, opbrengsten enz.) worden op een integrale manier geanalyseerd en voorzien van conclusies. Als voorbereiding op de tweede bijeenkomst maakt elke deelnemer een beschrijving van de leerlingenpopulatie met behulp van de informatie uit Ultimview. Tijdens de tweede bijeenkomst koppelen we deze omschrijving aan de diepere (kwantitatieve) data en de betekenis daarvan voor de school(organisatie). Deelnemers hebben de basisscholing gevolgd of ten minste een volledig jaar hebben gewerkt met ParnasSys.

Kosten: €275,-
Cursusdata: nader te bepalen, 2 bijeenkomsten van 2,5 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


(Leren) werken met ParnasSys
Ken je ParnasSys nog niet? Of ken je ParnasSys nog niet goed genoeg? Vind je het veel werk of kost het je veel tijd? Leer in deze training (beter) werken met ParnasSys. 

 • toetsresultaten invoeren en analyseren
 • dossiers/gegevens van leerlingen op goede en effectieve manier in ParnasSys verwerken
 • overzicht houden op de groep en de individuele leerlingen door middel van de groepskaart
 • plannen maken op leerling-, clustergroep en groepsniveau

Tijdens deze cursus leer je de ins-en-outs van ParnasSys voor het gebruik als leerkracht. Je leert hoe je ParnasSys voor jou laat werken in plaats van zelf te werken voor het systeem. Je leert hoe de administratie betekenisvol gedaan kan worden en hoe je door gebruik te maken van de informatie die je collega’s hebben ingevoerd snel je (nieuwe) groep leert kennen. Je leert hoe je de toetsresultaten invoert en hoe je die resultaten op groeps- en leerlingniveau kunt analyseren

Kosten: €275,-
Cursusdata: nader te bepalen, 2 bijeenkomsten van 2,5 uur. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Beter observeren en handelen met ZIEN!
Zien! is een expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. Met Zien! kan het gehele proces van handelingsgericht werken doorlopen worden. Wil je leerlingen op sociaal-emotioneel niveau beter kunnen begeleiden? Of wil je collega's met nogal wat gedragsproblemen in de groep beter ondersteunen? Of wil je beter samenwerken met ouders bij het bevorderen van het sociaal-emotioneel functioneren? Benut de mogelijkheden van ZIEN! 

De centrale vraag die leerkrachten beantwoorden is: ‘Wat heeft deze groep van mij nodig?’ Met uitleg nemen we de fasen door: hoe kom je via waarnemen, begrijpen, wegen tot een planning? Wat zegt het groepsprofiel over de groepsrollen en het leefklimaat van de groep? Hoe laat een profiel het gedrag van een kind zien? Waar ligt de sleutel tot het handelen? We kijken naar de vijf vaardigheden en de elementen Betrokkenheid en Welbevinden. De deelnemers leren daarbij beter af te stemmen op het gedrag dat ze zien. De profielen van de groepen van de deelnemers nemen we tijdens de cursus ter hand om ze te begrijpen en om daarna via de fase van het wegen te komen tot handelen. Ook de gesprekslijn komt aan de orde: wat bespreek je, hoe en waarom. Daarnaast vergelijken we de uitslag van de leerlingvragenlijsten met die van de leraar. Communicatie met collega's, ouders en leerlingen over het sociaal-emotioneel functioneren wordt uitgebreid geoefend.

Kosten: €500,-
Cursusdata: nader te bepalen, vier bijeenkomsten van 2,5 uur vanaf september 2019. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.


Werken met leerlijnen (jonge kind)
Hoe houd je de ontwikkeling van 25 kleuters in je klas bij? Hoe zorg je voor een mooi en uitdagend beredeneerd lesstofaanbod? De module Werken met leerlijnen in ParnasSys helpt daarbij. Je leert ParnasSys leerlijnen gebruiken als ondersteuning voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2. Daarnaast leer je hoe een uitdagend beredeneerd lesstofaanbod kan worden opgezet passend bij de ontwikkelingsfase van de groep.

Kosten: €500,-
Cursusdata: nader te bepalen, vier bijeenkomsten van 2,5 uur op woensdagmiddag. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

Share this product

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter