fbpx

COACHING EN SAMEN OPLEIDEN: PREVIEW AANBOD 2019-2020

Coachend begeleiden (basis)
Deze basiscursus coachend begeleiden richt zich op leerkrachten in het basisonderwijs die regelmatig een student begeleiden en zich daar verder in willen bekwamen. Tijdens deze basiscursus staan de persoonlijke coachings- en begeleidingsvaardigheden voorop. De afwisselende en (inter)actieve werkvormen zetten ertoe aan deze vaardigheden te hanteren in de coachingscyclus van het voorgesprek, het observeren, het analyseren en het nagesprek. De stagerubrics van de opleiding en de persoonlijke doelen van de student zijn hierbij het uitgangspunt. Er wordt gewerkt met filmopnamen van lessen van studenten. Verder komen feedback geven en belemmerende factoren bij begeleiden en beoordelen aan bod.


Kosten: €325,-. Vanuit de subsidie Opleiden in de School kunnen deelnemers vanuit ons convenant aanspraak maken in een tegemoetkoming van de deelname kosten.
Cursusdata:
11-09-2019, 13:30-16:15 uur 
18-09-2019, 13:30-16:15 uur
02-10-2019, 13:30-16:15 uurCoachend begeleiden (verdieping)
Basisscholen hechten veel waarde aan het mede opleiden van hun toekomstige collega’s. Deze cursus voor leerkrachten, schoolopleiders en bouwcoördinatoren wil leerkrachten verder professionaliseren in het begeleiden van leerkrachten in opleiding, startende leerkrachten en collega’s. 
Centraal staan: 

 • ontwikkeling van de coach als intermediair in het coachproces
 • verdieping van het coachrepertoire door het leren en inzetten van coach-methodieken
 • verdieping van het coachrepertoire door het kennismaken met theorieën over coachen

Naast het uitbreiden van het persoonlijk coachingsrepertoire leert de cursist het coachgedrag af te stemmen op de behoeften en de persoonlijkheid van de gecoachte. 


Kosten: €850,-. Vanuit de subsidie Opleiden in de School kunnen deelnemers vanuit ons convenant aanspraak maken in een tegemoetkoming van de deelname kosten.
Cursusdata: 
15-01-2020, 13:30-16:30 uur
05-02-2020, 13:30-16:30 uur
19-02-2020, 13:30-16:30 uur
04-03-2020, 13:30-16:30 uur
15-04-2020, 13:30-16:30 uur
13-05-2020, 13:30-16:30 uur
27-05-2020, 13:30-16:30 uurOpleiding tot schoolopleider
Basisscholen hechten veel waarde aan het mede opleiden van hun toekomstige collega’s. Elke school die stagiaires in huis heeft, leidt samen met de opleiding toekomstige leerkrachten op, met als doel de studenten zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces en voor te bereiden op hun taak als leerkracht. De schoolopleider speelt een belangrijke rol in het Samen Opleiden. Iedere school, en daarmee ook de schoolopleider, geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. 

De schoolopleider heeft een intermediaire rol in het ontwikkelingsproces van de student, hij of zij is de verbinder tussen de praktijk van de basisschool, de student, de Pabo-opleider en het curriculum van de Pabo. Tevens wordt van de schoolopleider verwacht dat hij of zij kennis heeft van het kwaliteitskader Samen Opleiden en dit in samenwerking met directie en het team kan vertalen in beleid. Deze rollen krijgen gedurende de opleiding door middel van uitwisseling en intervisie de benodigde aandacht. Aan de hand van artikelen volgen we de actuele ontwikkelingen over Samen Opleiden. Tevens de omgang met verschillen tussen mentoren en studenten. 


Kosten: €950,-. Vanuit de subsidie Opleiden in de School kunnen deelnemers vanuit ons convenant aanspraak maken in een tegemoetkoming van de deelname kosten.
Cursusdata: 
01-10-2019, 15:30-18:30 uur
15-10-2019, 15:30-18:30 uur
05-11-2019, 15:30-18:30 uur
20-11-2019, 13:30-16:30 uur
10-12-2019, 15:30-18:30 uur
14-01-2020, 15:30-18:30 uur
04-02-2020, 15:30-18:30 uur


Coaching voor IB’ers en leidinggevenden (middenkader)
Leidinggevenden moeten voortdurend pendelen tussen diverse spanningsvelden: leiden versus begeleiden, collectieve doelstellingen en individuele doelstellingen, autonomie en autoriteit. Een professionele organisatie vraagt om leidinggevenden die overzicht hebben over bestaande spanningsvelden, die hier weloverwogen keuzes in maken en daar naar handelen. Dit vergt specifieke vaardigheden.
In deze cursus ontwikkel je een theoretisch en methodisch repertoire voor coachen en leidinggeven dat je kunt gebruiken in je dagelijks werk in de school. Je krijgt zicht op de kansen en mogelijkheden die het toepassen van coachend leidinggeven in je werk biedt en leert deze in te zetten op school-, team- en individueel niveau.

Kosten: €850,- 
Cursusdata: 
12-11-2019, 09:00-12:00 uur
26-11-2019, 09:00-12:00 uur
21-01-2020, 09:00-12:00 uur
29-01-2020, 13:30-16:30 uur (workshop Human Dynamics)
18-02-2020, 09:00-12:00 uur
17-03-2020, 09:00-12:00 uurHuman Dynamics
Heb je er wel eens last van dat een kind in je groep in je allergie zit, dat je die ene collega echt niet kunt begrijpen of dat die ouder zo lang van stof is dat je wel in slaap kunt vallen? Dan kan inzicht in de dynamiek van de desbetreffende personen en die van jezelf je helpen om hier meer begrip voor te krijgen. 
In de workshop worden de basisprincipes van Human Dynamics geïllustreerd en toegelicht aan de hand van filmpjes van kinderen die samen werken aan een opdracht


Kosten: €150,-
Cursusdatum: 29-01-2020, 13:30-16:30 uurCoaching on the job
Coaching on the Job is een intensieve vorm van begeleiding in de praktijk. Afhankelijk van een persoonlijke begeleidingsvraag ontwerpen coach en leerkracht samen een individueel coachtraject op maat. De coach observeert op basis van kijk- en leervragen jouw functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Met feedback maakt de coach je bewust van ineffectief gedrag en valkuilen. Samen zoeken jullie naar mogelijkheden om je eigen kracht in te zetten voor verbeterpunten. Coaching on the Job is een zeer effectief middel gebleken om individuele vaardigheden en handelen in de praktijk duurzaam te verbeteren.
Deze vorm van begeleiding is zeer oplossingsgericht. Het doel van Coaching on the Job is het versterken van het reflectieve vermogen op het eigen handelen en het verbeteren van het onderwijsgedrag. Het direct kunnen toepassen van feedback of het kunnen toepassen van de opgedane inzichten werkt effectiever dan feedback achteraf. De nieuw verkregen inzichten stimuleren de bereidheid om de gewenste competenties verder te ontwikkelen.


Kosten: op basis van offerte
Cursusdata: in overleg met de aanvragerOpleiding Interne schoolcoach didactiek

De opleiding tot Interne schoolcoach didactiek is bedoeld voor scholen die willen investeren in het niveau van basisvaardigheden en complexe vaardigheden van hun leerkrachten in de school. Denk hierbij aan differentiatie en werken met zorg in de klas. Om dit te bereiken is een nieuwe taak in het leven geroepen: de interne didactische schoolcoach. Deze wordt opgeleid om binnen de eigen school (bij voorkeur in de eigen bouw) de leerkrachten te coachen en begeleiden om goed, of nog beter te worden in de didactische vaardigheden. In de opleiding staat het coachen van alle leerkrachten (van de bouw) centraal.
Interne schoolcoaches didactiek worden voldoende toegerust om binnen een school de leerkrachten te begeleiden en te coachen naar beheersing van de basisvaardigheden en op weg naar complexe vaardigheden.

Kosten: €2480,- exclusief materiaal en kmkosten voor de bezoeken op de deelnemende scholen.
Cursusdata: nader te bepalen, september 2019 tot en met mei 2020 op woensdagen.


Coachen op complexe vaardigheden voor didactisch coaches en schoolopleiders
In deze verdiepende opleiding voor didactisch coaches en schoolopleiders staat het stimuleren en coachen van leerkrachten op complexe vaardigheden (zoals afstemmen op specifieke leerlingbehoeften en extra ondersteuning kunnen bieden voor leerlingen die dit nodig hebben) centraal. 
Het doel van deze cursus is het kunnen coachen van leerkrachten startende tot vakbekwame leerkrachten. Weten waar de collega`s op de school staan, waar de individuele leerkracht naar toe wil en kunnen coachen op wat de collega`s nodig hebben om de complexe vaardigheden steeds beter te kunnen toepassen.
De trainers zijn ieder een keer 2 uur op een school van een van de deelnemers voor coaching op de werkvloer gezamenlijk met een groep coaches.


Kosten: €975,-
Cursusdata: nader te bepalen. Houd de website in de gaten voor bekendmaking van de lesdata.

Share this product

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter