“Thuis in de wereld van het onderwijs, hart voor de leerling en ervaring met bedrijfsvoering. Verbindend, mens- en ontwikkelingsgericht en besluitvaardig.”

Per 1 januari 2024 neemt het huidige lid van het college van bestuur van de RVKO, tevens lid algemeen bestuur van Thomas More Hogeschool, afscheid en ontstaat per deze datum de vacature voor een lid van het College van bestuur van Stichting RVKO tevens lid Bestuur van de Thomas More Hogeschool.

De RVKO participeert in een samenwerkingsconvenant tussen Thomas More Hogeschool (TMH) en zeven katholieke basisschoolbesturen met als doel om de kwaliteit van het onderwijs in Rotterdam en de aangrenzende regio’s op structurele wijze te verbeteren, door de doorgaande professionele ontwikkeling van leraren (in opleiding) te stimuleren en faciliteren. Hierbij verzorgt TMH diverse opleidingen en cursussen voor medewerkers van RVKO en hebben de organisaties gezamenlijk een Innovatielab gerealiseerd om de koppeling te maken tussen onderwijsinnovatie, continue verbetering van de opleidingen van TMH en het onderwijs op de scholen.

Op bestuurlijk niveau vormt het College van bestuur van de RVKO tevens het Algemeen Bestuur van TMH. Benoemingen van bestuurders van zowel RVKO als TMH zijn op voordracht c.q. instemming van beide Raden van Toezicht.

Op operationeel gebied verleent het bestuursbureau van de RVKO ondersteunende diensten op het gebied van Facilitaire Zaken & Huisvesting, ICT, Financiële Administratie & Controlling (FA) en Personeelsadministratie (PA) en HR-ondersteuning aan de Thomas More Hogeschool.

De functie

Het college van bestuur geeft leiding aan de hele organisatie en is, als bevoegd gezag, eindverantwoordelijk voor het bestuur van de scholen. Zij zijn verantwoordelijk voor het scheppen van de condities die leiden tot verbetering en borging van de onderwijskwaliteit binnen de scholen en kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen van de RVKO. Het College van bestuur ontwikkelt en implementeert strategisch beleid op het gebied van onderwijs, kwaliteit, financiën, personeel, huisvesting en ICT.

Zij zijn het gezicht van de organisatie, zowel intern als extern. Ze hebben een initiërende- en voorbeeldrol in het ontwikkelen en uitdragen van het gewenste onderwijskundig leiderschap en de gewenste cultuur. Daarbij staan visie, verbinding, daadkracht en hart voor de leerling centraal.

Er wordt uitgegaan van het principe van integraliteit van besturen. Na het benoemen van het nieuwe lid van het college van bestuur zullen de beide leden de onderlinge portefeuilleverdeling vaststellen. Daarbij geldt dat de bestuurders elkaar moeten kunnen vervangen en op de hoogte zijn van en een bijdrage kunnen leveren aan het geheel van portefeuilles van het College van Bestuur. Gelet op de achtergrond en ervaring van de voorzitter, ligt het voor de hand dat het nieuwe lid van het College van Bestuur zich met name gaat richten op de interne organisatie. Hierbij is het een pre als de nieuwe bestuurder ervaring meebrengt op het gebied van HR en huisvesting.

Het nieuwe lid van het CvB wordt enthousiast van de missie, visie en strategie van de RVKO. Je levert, als teamspeler in zowel het bestuur van de RVKO als het bestuur van de Thomas More Hogeschool, een richtinggevende bijdrage aan het succes én de maatschappelijke impact van beide organisaties. Een bijdrage die wordt geleverd vanuit het stellen van kaders en het geven van richting en vertrouwen op basis van de menselijke maat, vooral met hart voor de leerling (en student).

Klik hier om het volledige functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context en bezoldiging te bekijken.

Jouw profiel

De ideale kandidaat is thuis in de wereld van het onderwijs, heeft hart voor de leerling en heeft ervaring met bedrijfsvoering en herkent zich in de volgende kernbegrippen: verbindend, mens- en ontwikkelingsgericht en besluitvaardig.

De ideale kandidaat:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft (minimaal) ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke positie binnen een grote (onderwijs)instelling. Heeft daarbij nadrukkelijk affiniteit met de wereld van het funderend onderwijs.
 • Beschikt over bestuurlijke oriëntatie zonder noodzakelijkerwijs te beschikken over bestuurlijke ervaring.
 • Onderschrijft en is enthousiast over de missie, visie en strategie van RVKO en TMH en kan zich vinden in de katholieke signatuur. Verwacht wordt dat vanuit de katholieke grondhouding invulling wordt gegeven aan de opdracht van de RVKO en de TMH.
 • Weet zich te verplaatsen in de wereld van het hoger beroepsonderwijs.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Heeft ervaring opgedaan – in huidige of eerdere posities – met bedrijfsvoering. Ervaring met de thema’s HR en Huisvesting vormt een pré.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Affiniteit met de regionale, grootstedelijke en cultureel diverse context waarbinnen RVKO en Thomas More Hogeschool opereren.

Aanvullend beschikt de ideale kandidaat over de volgende eigenschappen:

 • Is een waardegedreven, verbindend coachend leider met een uitstekende radar voor beleving, emotie en relatie.
 • Staat voor leiderschap dat zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.
 • Is organisatiesensitief, ontwikkelingsgericht en een teamspeler. Is een mensgericht leider die draagvlak organiseert én behoudt.
 • Resultaatgericht en in staat mensen aan te spreken op hun resultaatverantwoordelijkheid. Is toegankelijk en in staat zichzelf kwetsbaar op te stellen.
 • Creatief en innovatief. Vertrouwenwekkend, stevig en weloverwogen.
 • Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te brengen tussen strategie en uitvoering. Heeft daarbij nadrukkelijk oog voor rolverdeling en rolzuiverheid.
 • Gaat waar nodig de diepte in, om begrip van en (bestuurlijk) grip op een zaak te krijgen.
 • Heeft oog en gevoel voor governance en bestuurlijke consistentie: in staat om een na zorgvuldige afstemming gekozen lijn vast te houden en uit te dragen.

Qua persoonlijkheid herkent de ideale kandidaat zich in onderstaande kernschets:

 • Gedreven, met heldere visie.
 • Geeft ruimte én stelt kaders. Luistert. Houdt overzicht.
 • Mensgericht, organisatiesensitief en zichtbaar.
 • Direct én respectvol. Rolzuiver.
 • Hart voor de leerling.

Stichting RVKO en Thomas More Hogeschool staan voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Kandidaten die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren, worden daarom van harte uitgenodigd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het college van bestuur op deze wijze versterkt.

Wat bieden wij jou?

 • De bezoldiging van het lid van het College van Bestuur is ingeschaald in BF, conform de cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022.
 • Het betreft een jaarcontract met – bij goed functioneren – na een jaar uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
 • Goede secundaire voorwaarden en faciliteiten.
 • De beloning omvat daarnaast een vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals bedrijfsfitness, een fietsleaseplan).
 • Pensioenopbouw bij het ABP.
 • Een werkomgeving waarin je jouw talenten kunt ontwikkelen.

Over RVKO en Thomas More Hogeschool

RVKO

De RVKO is het grootste schoolbestuur voor primair onderwijs in Nederland. Er vallen 67 basisscholen en 20 peuterspeelzalen, in en rond Rotterdam, onder de verantwoordelijkheid van de RVKO. Zo’n 2.500 collega’s zetten zich dagelijks in voor de ontwikkeling van ruim 20.000 kinderen. Deze onderwijsprofessionals bepalen voor een belangrijk deel het succes van de organisatie. Professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en verbondenheid met elkaar én de organisatie zijn belangrijke speerpunten binnen de RVKO. Dit zijn voor ons belangrijke voorwaarden voor werkgeluk en, wat ons betreft, essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen. Dat is waar we het tenslotte allemaal voor doen!

De dagelijkse leiding van de RVKO ligt bij het College van Bestuur (CvB). De scholen en het CvB worden geadviseerd en ondersteund door een professioneel bestuursbureau. De staforganisatie kent 5 afdelingen: Onderwijs & Identiteit, HR & Communicatie, Financiën, ICT en Huisvesting.

Thomas More Hogeschool

Thomas More Hogeschool biedt de lerarenopleiding basisonderwijs aan in een variëteit aan routes en ontwikkelt post-initiële professionalisering in samenwerking met het werkveld  in diverse kennisinstituten. We zijn een professionele onderwijsgemeenschap van studenten, opleiders, leraren, schoolleiders en onderzoekers. Samen willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen in Rotterdam en regio wereldwijze en eigenzinnige onderwijsprofessionals ontmoeten die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart en ziel willen zijn voor  kinderen. Bij Thomas More Hogeschool studeren 1000 studenten/ zij-instromers en werken ruim 100 medewerkers.

Interesse

Voor de RVKO en de TMH begeleiden Ferdi de Lange en Marris Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van het College van Bestuur (voor beide organisaties). De sluitingsdatum voor de vacature is vrijdag 19 mei 2023. De schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv (in PDF) kan worden gemaild naar info@chassesearch.nl.

Klik hier om het volledige functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context en bezoldiging te bekijken.