Leiding geven aan schoolontwikkeling II

Vakbekwaam schoolleider

In het kort

De opleiding ‘Leidinggeven aan schoolontwikkeling II’ staat open voor leidinggevenden in het onderwijs met sturingsruimte die aantoonbaar over de competenties basisbekwaam schoolleider beschikken. De opleiding beoogt een duurzame ontwikkeling in gang te zetten voor zowel de leidinggevende als voor de school van de leidinggevende. Deelnemers beschikken aan het einde van de opleiding aantoonbaar over de leiderschapspraktijken (deelcompetenties) voor schoolleider op vakbekwaam niveau (schoolleidersregister).

Algemene informatie

De basis van de opleiding bestaat uit drie leerlijnen die in verbinding staan met de vijf leiderschapspraktijken voor leidinggevenden in het onderwijs: Visiegericht werken, In relatie staan met de omgeving, Ontwikkelen van de organisatie, Zorgen voor onderwijskwaliteit en Leren en ontwikkelen van professionals. De Thomas More Leiderschapacademie heeft deze praktijken vertaald in competenties en de competentie Persoonlijk leiderschap vanuit een onderzoeksmatige attitude toegevoegd aan de leiderschapspraktijken. De opleiding is concentrisch van opbouw. In het eerste (basisbekwaam) als het tweede jaar (vakbekwaam) komen dezelfde leerlijnen aan bod. In het tweede jaar neemt de complexiteit toe en vindt verdere verdieping plaats op de inhoud van de leerlijnen.

 

In het programma staan de volgende leerlijnen centraal:

Over visies op leren en ontwikkelen en de invloed van de omgeving van de school.
Over persoonlijk leiderschap: Wat neem ik, onder andere vanuit mijn biografisch perspectief, mee in mijn leiderschap? Communiceren vanuit de positie van leidinggevende. Het kennen en beïnvloeden van de omgeving en het vanuit visie leren en ontwikkelen en visie op de toekomst, richting geven aan ontwikkeling van het onderwijs.

Het kunnen sturen in alle domeinen (structuur/cultuur, onderwijs organisatie en pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten) met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het primaire proces. Het inrichten van de schoolorganisatie en het sturen in cultuur.

Het ontwikkelen van een onderzoeksmatige houding en een onderzoeksmatige cultuur in de school. Het kunnen creëren van een professionele leergemeenschap in de school.

Persoonlijk leiderschap vanuit een onderzoeksmatige attitude is geïntegreerd in de drie leerlijnen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om het ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl vanuit zelfkennis en kennis van leiderschap gecombineerd met het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. De onderzoeksmatige attitude blijkt uit het ontwikkelen van een kritische houding en onderbouwing vanuit wetenschappelijke inzichten ten aanzien van ontwikkelingen in het onderwijs.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit vijftien bijeenkomsten van een dag (inclusief een tweedaagse).

De totale studiebelasting bedraagt 420 uren (15 ECTS): Intakegesprek, 15 opleidingsdagen van 9.15 tot 16.15 uur, literatuurstudie, voorbereiding op de bijeenkomsten, het maken van opdrachten en twee keer intervisie buiten de opleidingsdagen.

De gemiddelde studielast per week is inclusief contacttijd 10 uur.

Praktische informatie en kosten

Er wordt tijdens de opleidingsdagen in verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden. Dit gebeurt vanuit een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk. Gedurende de opleiding worden gastsprekers uitgenodigd die verschillende thema’s belichten vanuit hun (wetenschappelijke) deskundigheid.

Iedere leerlijn wordt afgesloten met een opdracht waarin de deelnemer aantoonbaar kennis en inzichten vanuit praktijk en theorie integreert en bewijslast levert voor de beheersing van de leiderschapspraktijken (deelcompetenties) op vakbekwaam niveau (schoolleidersregister).

Daarnaast zijn er opdrachten die aan voorwaarden moeten worden voldaan en is tenminste 80% aanwezigheid bij de opleidingsdagen vereist. Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, ontvangt de deelnemer het getuigschrift vakbekwaam schoolleider.

Kosten

Kosten opleiding: € 5.250,–

Bijkomende kosten: voor aanschaf literatuur € 200,–

 

 

 

locatie Rotterdam en Amsterdam

Opleiding data collegejaar 2024-2025

LAS II Rotterdam 2024-2025
Opleidingsdagen op dinsdag
Locatie: Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80 Rotterdam

dinsdag 17 september 2024
maandag 30 september en dinsdag 1 oktober 2024 (tweedaagse op locatie)
dinsdag 22 oktober 2024
dinsdag 12 november 2024
dinsdag 3 december 2024
dinsdag 17 december 2024
dinsdag 14 januari 2025
dinsdag 28 januari 2025
dinsdag 11 februari 2025
dinsdag 11 maart 2025
dinsdag 8 april 2025
dinsdag 13 mei 2025
dinsdag 27 mei 2025
dinsdag 24 juni 2025 (certificering)

 

LAS II Amsterdam 2024-2025
Opleidingsdagen op vrijdag
Locatie: Aristozalen, Teleportboulevard 100 Amsterdam

vrijdag 20 september 2024
donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2024 (tweedaagse op locatie)
vrijdag 18 oktober 2024
vrijdag 8 november 2024

vrijdag 29 november 2024
vrijdag 13 december 2024
vrijdag 10 januari 2025
vrijdag 24 januari 2025
vrijdag 7 februari 2025
vrijdag 7 maart 2025
vrijdag 21 maart 2025
vrijdag 11 april 2025
vrijdag 16 mei 2025
vrijdag 13 juni 2025 (certificering)

Direct aanmelden of meer informatie

Inschrijven Neem contact op

Robert Mentink (dr.)

Managing partner en kernopleider TML