Leiding geven aan schoolontwikkeling I

Basisbekwaam schoolleider

In het kort

De opleiding ‘Leidinggeven aan schoolontwikkeling I’ (LAS I) staat open voor aspirant, beginnende en ervaren leidinggevenden in het onderwijs met sturingsruimte, die hun professionaliteit als leidinggevende verder willen ontwikkelen.
De opleiding beoogt een duurzame ontwikkeling in gang te zetten voor zowel de leidinggevende als voor de school van de leidinggevende.
Deelnemers beschikken aan het einde van de opleiding aantoonbaar over de leiderschapspraktijken (deelcompetenties) voor schoolleider op basisbekwaam niveau (schoolleidersregister).
Het getuigschrift verschaft toegang tot ‘Leidinggeven aan schoolontwikkeling II’, de opleiding die leidinggevenden opleidt tot vakbekwaam niveau.

De basis van de opleiding bestaat uit drie leerlijnen die in verbinding staan met de vijf leiderschapspraktijken voor leidinggevenden in het onderwijs: Visiegericht werken, In relatie staan met de omgeving, Ontwikkelen van de organisatie, Zorgen voor onderwijskwaliteit en Leren en ontwikkelen van professionals. De Thomas More Leiderschapacademie heeft deze praktijken vertaald in competenties en de competentie Persoonlijk leiderschap vanuit een onderzoeksmatige attitude toegevoegd aan de leiderschapspraktijken. De opleiding is concentrisch van opbouw. In het eerste (basisbekwaam) als het tweede jaar (vakbekwaam) komen dezelfde leerlijnen aan bod. In het tweede jaar neemt de complexiteit toe en vindt verdere verdieping plaats op de inhoud van de leerlijnen.

 

 

 

Toetsing en certificering

Iedere leerlijn wordt afgesloten met een opdracht waarin de deelnemer aantoonbaar kennis en inzichten vanuit praktijk en theorie integreert en bewijslast levert voor de beheersing van de leiderschapspraktijken (deelcompetenties) op basisbekwaam niveau. Daarnaast zijn er opdrachten die aan voorwaarden moeten voldoen en is tenminste 80% aanwezigheid bij de opleidingsdagen vereist. Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, ontvangt de deelnemer het getuigschrift basisbekwaam schoolleider.

Leerlijnen voor de LAS I

Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling en persoonlijk leiderschap

Over visies op leren en ontwikkelen en de invloed van de omgeving van de school.
Over persoonlijk leiderschap: Wat neem ik, onder andere vanuit mijn biografisch perspectief, mee in mijn leiderschap? Communiceren vanuit de positie van leidinggevende.

Het kennen en beïnvloeden van de omgeving en het vanuit visie leren en ontwikkelen en visie op de toekomst, richting geven aan ontwikkeling van het onderwijs.

Het kunnen sturen in alle domeinen (structuur/cultuur, onderwijs organisatie en pedagogisch klimaat, personeel en faciliteiten) met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het primaire proces.

Het ontwikkelen van een onderzoeksmatige houding en een onderzoeksmatige cultuur in de school. Het kunnen creëren van een professionele leergemeenschap in de school.

Persoonlijk leiderschap vanuit een onderzoeksmatige attitude is geïntegreerd in de drie leerlijnen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om het ontwikkelen van een eigen leiderschapsstijl vanuit zelfkennis en kennis van leiderschap gecombineerd met het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. De onderzoeksmatige attitude blijkt uit het ontwikkelen van een kritische houding en onderbouwing vanuit wetenschappelijke inzichten ten aanzien van ontwikkelingen in het onderwijs.

 

Studiebelasting

Kosten

Kosten opleiding: € 5.250,– Nader te bepalen bij In Company.

Bijkomende kosten voor aanschaf literatuur € 200,–

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit vijftien bijeenkomsten van een dag (inclusief een tweedaagse).

Er wordt tijdens de opleidingsdagen in verschillende werkvormen gewerkt aan kennis, reflectie, inzichten en vaardigheden. Dit gebeurt vanuit een voortdurende pendel tussen theorie en praktijk. Gedurende de opleiding worden gastsprekers uitgenodigd die verschillende thema’s belichten vanuit hun (wetenschappelijke) deskundigheid.

De totale studiebelasting bedraagt 420 uren (15 ECTS): Intakegesprek, 15 opleidingsdagen van 9.15 tot 16.15 uur, literatuurstudie, voorbereiding op de bijeenkomsten, het maken van opdrachten en twee keer intervisie buiten de opleidingsdagen.

De gemiddelde studielast van deze opleiding is per week inclusief contacttijd 10 uur.

Locatie Rotterdam en Amsterdam

Opleiding data

LAS I Rotterdam 2024-2025

Opleidingsdagen op dinsdag

Locatie: Thomas More Hogeschool, Stationssingel 80 Rotterdam

dinsdag 10 september 2024

maandag 23 en dinsdag 24 september 2024 (tweedaagse op locatie)

dinsdag 15 oktober 2024

dinsdag 5 november 2024

dinsdag 26 november 2024

dinsdag 10 december 2024

dinsdag 7 januari 2025

dinsdag 21 januari 2025

dinsdag 4 februari 2025

dinsdag 4 maart 2025

dinsdag 25 maart 2025

dinsdag 15 april 2025

dinsdag 20 mei 2025

dinsdag 17 juni 2025 (certificering)

 

LAS I Amsterdam 2024-2025

Opleidingsdagen op vrijdag

Locatie: Aristozalen, Teleportboulevard 100 Amsterdam

vrijdag 20 september 2024

donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2024 (tweedaagse op locatie)

vrijdag 18 oktober 2024

vrijdag 8 november 2024

vrijdag 29 november 2024

vrijdag 13 december 2024

vrijdag 10 januari 2025

vrijdag 24 januari 2025

vrijdag 7 februari 2025

vrijdag 7 maart 2025

vrijdag 21 maart 2025

vrijdag 11 april 2025

vrijdag 16 mei 2025

vrijdag 13 juni 2025 (certificering)

Direct aanmelden of meer informatie

Inschrijven Neem contact op

Robert Mentink (dr.)

Managing partner en kernopleider TML