fbpx

Gegevens stichting: ANBI

Statutaire naam van de instelling: Stichting Thomas More Hogeschool

RSIN: 85.35.82.737
Adres: Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
Telefoonnummer: (010) 4657066
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling van de instelling (artikel 3 van de statuten van de stichting):

 1. De stichting heeft ten doel het geven van hoger beroepsonderwijs in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De stichting beoogd tevens het verrichten van onderzoek, alsmede kennis overdragen aan de maatschappij in de zin van de WHW.
 2. Het doel, bedoeld in het eerste lid, houdt onder meer het volgende in:
  a. het oprichten en in stand houden van een instelling voor onderwijs in de zin van de WHW, genaamd Hogeschool Thomas More, gevestigd te Rotterdam;
  b. samenwerking met andere onderwijsinstellingen voor zover zulks bijdraagt tot de verwezenlijking van het doel;
  c. deelneming aan sectoraal en algemeen overleg ten behoeve van de ontwikkeling van een nationaal beleid ten aanzien van het onderwijs; alsmede al datgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
De hoofdlijnen van het strategisch beleidsplan zijn samen te vatten tot de volgende ambities:

Studenten
1. We ontwikkelen ons onderwijs door systematisch onderzoek van onze praktijk
2. We leren door te pendelen tussen theorie en praktijk
3. Studenten construeren en creëren actief het onderwijs, nu en in de toekomst
4. We bieden voor excellente studenten een top curriculum
5. De opleiding voor het jonge kind krijgt een speciale plaats binnen ons aanbod
6. We bieden mogelijkheden voor levenslang leren en ontwikkelen

Organisatie
1. De basis van onze organisatie is op orde met speciale aandacht voor de bedrijfsvoering
2. Onze opleiding is geaccrediteerd en biedt topkwaliteit
3. Ons gebouw voldoet aan de eisen die aan ons onderwijs worden gesteld en de digitale leeromgeving is bij de tijd
4. De TMH vormt een kenniscentrum en maakt onderdeel uit van een leerlandschap in Rotterdam en omstreken
5. We borgen ons professioneel kapitaal
6. We garanderen de continuïteit van onze organisatie door verbindingen aan te gaan

Omgeving
1. Onze instroom wordt gekenmerkt door super-diversiteit
2. Educatief partnerschap met het werkveld is vormgegeven
3. De samenwerking met onze werkveldcollega's zorgt voor kwalitatief goed opleide studenten
4. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de grootstedelijke vraagstukken is in de praktijk vormgegeven

Namen leden Raad van Toezicht:
De heer J.B.M. (Hans) ten Berge, voorzitter
De heer J.M.M. Dumoulin
Mevrouw J.W.M. Gregersen-Hermans
De heer prof. dr. C. Aydin
Mevrouw I.M. Bakker

Wetenschappelijk adviseur:
De heer prof. dr. G. Biesta


Namen leden Algemeen Bestuur:
De heer A.J.M. Groot Zwaaftink, voorzitter
Mevrouw C.M.H. Zwaan- van Schijndel

Namen leden College van Bestuur:
De heer A.J.M. Groot Zwaaftink, voorzitter
Mevrouw D.H. van Kammen

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders:
De leden van het Algemeen Bestuur en de voorzitter van het College van Bestuur zijn per functie voor 0,1fte ingevuld, waarbij bezoldiging plaatsvindt conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen 2013 (categorie kleinste scholen) Mevrouw D.H. van Kammen wordt bezoldigd in overeenstemming met de bezoldigingscode bestuurders hogescholen 2013.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Bijgaand treft u de downloadlink naar ons meest actuele jaarverslag
> Bestuursverslag 2018

Balans en staat van baten en lasten met toelichting:
Deze informatie is opgenomen in het jaarverslag, zie de hierboven opgenomen link.

Zie ook:
> Jaarrekening 2018

 

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

Twitter