fbpx

De hogeschool

Thomas More Opleidingsschool

THOMAS MORE OPLEIDINGSSCHOOL SAMEN OPLEIDEN RGB

Thomas More Opleidingsschool
Thomas More Hogeschool vormt een partnerschap met zeven basisschoolbesturen in Rotterdam en de regio: Edumare, de Groeiling, Laurentiusstichting, RVKO, SIKO, SKOP en WSKO. Ons partnerschap heet Thomas More Opleidingsschool. Op deze manier werken we aan het samen opleiden van studenten tot startbekwame eigenzinnige en wereldwijze leraren die geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven, die er met hart & ziel willen zijn voor kinderen. 

Samen opleiden doen we zo dat studenten, scholen en pabo én kinderen er beter van worden. Vanuit een gezamenlijke visie en opleidingsconcept geven we vorm aan een samenhangend, inspirerend en divers leerlandschap voor (aankomend) onderwijsprofessionals.
Voor alle studenten is een stageplaats/leerwerkplek gegarandeerd en van iedere stageplaats/leerwerkplek is de kwaliteit geborgd.

We ontwikkelen samen opleiden binnen TMO in samenhang met samen onderzoeken in het Thomas More Praktijkcentrum en samen professionaliseren in de Thomas More Academie.
> Bekijk TMO convenant 2019-2023

Uitgangspunten samen opleiden van studenten:

 1. De professionele ontwikkeling van studenten staat centraal.

Studenten pendelen tussen theorie en praktijk en ontwikkelen zich zo tot eigenzinnige en wereldwijze leraren die vanuit een eigen visie weten te handelen in de onderwijspraktijk.

We zijn er daarbij van overtuigd dat je alleen een goede leraar kunt worden als je je ook als mens ontwikkelt: persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand

Om met hart & ziel te werken in het onderwijs, om de goede dingen te doen, ook in de ogen van de kinderen, moet je verbonden zijn met je persoonlijke drijfveren van zorg & liefde voor kinderen, het vermogen hebben om open te staan voor wat zich aandient, je eigen talenten ontdekken en inzetten en weten wat jezelf en de ander geluk brengt.

Gedurende de opleiding dagen we studenten uit om hun eerder opgedane kennis en ervaringen, hun overtuigingen en handelingsrepertoire, voortdurend kritisch te onderzoeken en te verrijken en -waar nodig- bij te stellen. We vragen studenten ‘het waagstuk van het onderwijs’, aan te gaan, de vraag te stellen wat pedagogisch wenselijk is en de dialoog te zoeken, ook als het spannend is.

 1. Samen één rijke leeromgeving bieden

We maken geen onderscheid tussen leren op de pabo en in de praktijk van het basisonderwijs maar zien dat als een geïntegreerd geheel.Voor studenten (leraren-in-opleiding) is er maar één leeromgeving, waarbinnen theorie en praktijk gelijkwaardig zijn. In die leeromgeving worden de expertise vanuit de pabo en expertise vanuit de scholen gebundeld. Samen dragen we verantwoordelijkheid en participeren we vanuit verschillende rollen: mentoren en schoolopleiders uit de basisschoolpraktijk begeleiden studenten bij het vertalen van inhouden naar de specifieke context van de school en de groep kinderen. Ze bieden, naast dagelijkse begeleiding van de student in de leerwerkplek, ook theorie zoals specifieke expertise over hun onderwijsconcept en gehanteerde methodieken. Pabo-opleiders bieden bij vak- en vakdidactische kennis ook training van vaardigheden en ‘voorbeeldige’ onderwijsactiviteiten om uit te voeren met kinderen. Experts uit de scholen worden ingezet op de pabo en pabo-opleiders en opleiders van de scholen voeren gezamenlijk onderwijsactiviteiten uit in de scholen. Samen bieden pabo-opleiders, schoolopleiders en mentoren zoveel mogelijk leermogelijkheden en begeleiding van studenten bij hun professionele ontwikkeling.

 1. Leren van diversiteit

We zijn erop gericht om de horizon van leraren (in opleiding) te verbreden door hen te confronteren met een diversiteit aan perspectieven en praktijken. We benutten daarbij de eigenheid van de opleidingsscholen en moedigen studenten aan om pedagogische en didactische uitdagingen aan te gaan in een superdiverse context (leerlingen, ouders en collega’s met verschillende achtergronden op het gebied van religie, taal, etniciteit, opleidingsniveau, stad/regio/internationaal). Onze leeromgeving moet studenten mogelijkheden bieden om eigenzinnige en wereldwijze keuzes te maken en interesses, kwaliteiten en talenten te ontwikkelen die bij hen passen.

 1. Professionals leren samen in onze onderwijsgemeenschap

We benaderen studenten vanaf de eerste dag als professionals die deel uitmaken van onze onderwijsgemeenschap. Dat betekent dat studenten een actieve en zelfverantwoordelijke rol hebben. We nodigen ze uit om zich actief te verbinden met medestudenten, (aanstaande) collega’s en experts, en zo hun eigen ‘leernetwerken’ te ontwikkelen, samen te leren met andere onderwijsprofessionals en mee te denken over de verbetering van het onderwijs. Op die manier leiden we studenten op tot zelfstandige en verantwoordelijke professionals, die ook na het behalen van hun bachelorsdiploma in staat zijn zelf sturing te geven aan hun verdere ontwikkeling en aan ontwikkeling van de onderwijspraktijk.

Deze uitgangspunten voor het samen opleiden van studenten hanteren we ook bij het inrichten van leerlandschappen in de Thomas More Academie (samen professionaliseren) en onderzoekspraktijken in het Thomas More Praktijkcentrum (samen onderzoeken)

International Strategies

 

De volgende tekst is in het Engels, lees onderaan een Nederlandse vertaling

Thomas More Hogeschool is a Hogeschool (University of Applied Sciences) located in the centre of the multicultural city of Rotterdam, and its mission statement is to educate skilled teachers who never give up, who are well trained in urban education, and who are conscious of their world citizenship. Broadening horizons, expanding knowledge about other forms of education, and becoming aware of different cultures and customs are essential elements to acquire this. Students and staff are therefore stimulated to do research abroad and to share their knowledge on educational systems in the Netherlands with their international counterparts. Thomas More Hogeschool therefore highly values the importance of offering both students and staff members the opportunity to discover how education is organised abroad and to gain inspiration from these international experiences.

Sharing succesful forms of education will contribute to the quality of education in general and will have a strong influence on social and economic developments worldwide. We strongly feel that future teachers should contribute to this global process. 

Thomas More Hogeschool is constantly developing, also internationally. It aims at creating a global network through which students and staff will be able to gain knowledge about international educational programmes and resources. We enable our students to study abroad by sharing teaching expertise with other higher educational institutes and/or by joining their research activities. The international programme will focus on our strongest point: our close connection with the education field in Rotterdam. We will therefore provide programmes at bilingual schools in an urban environment or in the region of Rotterdam. 

Strategic partnerships will enable and intensify the synergy between exchange, research and development on the one hand and international courses and programmes on the other hand, so that they will be regarded as a model for future collaboration. It is our aim to organise this in close connection with the international higher educational institutes, so that we can focus on the needs and goals of our foreign students.

> Download Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

> Read more about internships at bilingual schools in the Netherlands

Contact

Thomas More Hogeschool (hoofdgebouw)
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
010-4657066
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Volg Thomas More ook op social media!

facebook  youtube  twitter  instagram  linkedin

Openingstijden (met uitzondering van schoolvakanties)

Gebouw
Maandag 07.30-22.00
Dinsdag 07.30-22.00
Woensdag 07.30-22.00
Donderdag 07.30-22.00
Vrijdag 07.30-18.00

Receptie
Maandag 08.00-17.00
Dinsdag 08.00-18.30
Woensdag 08.00-17.00
Donderdag 08.00-18.30
Vrijdag 08.00-16.00

Gegevens stichting: ANBI

Statutaire naam van de instelling: Stichting Thomas More Hogeschool

RSIN: 85.35.82.737
Adres: Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
Telefoonnummer: (010) 4657066
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling van de instelling (artikel 3 van de statuten van de stichting):

 1. De stichting heeft ten doel het geven van hoger beroepsonderwijs in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De stichting beoogd tevens het verrichten van onderzoek, alsmede kennis overdragen aan de maatschappij in de zin van de WHW.
 2. Het doel, bedoeld in het eerste lid, houdt onder meer het volgende in:
  a. het oprichten en in stand houden van een instelling voor onderwijs in de zin van de WHW, genaamd Hogeschool Thomas More, gevestigd te Rotterdam;
  b. samenwerking met andere onderwijsinstellingen voor zover zulks bijdraagt tot de verwezenlijking van het doel;
  c. deelneming aan sectoraal en algemeen overleg ten behoeve van de ontwikkeling van een nationaal beleid ten aanzien van het onderwijs; alsmede al datgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:
De hoofdlijnen van het strategisch beleidsplan zijn samen te vatten tot de volgende ambities:

 1. Onderwijsgemeenschap voor doorgaande ontwikkeling van onderwijsprofessionals
 2. Diversiteit studenten en medewerkers
 3. Een veelzijdige onderwijsomgeving voor eigenzinnige en wereldwijze onderwijsprofessionals
 4. Structuur ondersteunt kwaliteitscultuur en professionele ontwikkeling
 5. Innovatieve onderwijspraktijken
 6. Variëteit aan routes
 7. Sterke netwerken
 8. TMA dé partner voor professionalisering
 9. Samen onderzoeken versterkt handelen in praktijk
 10. Bruisend ontmoetingscentrum

Namen leden Raad van Toezicht:
De heer J.B.M. (Hans) ten Berge, voorzitter
De heer J.M.M. Dumoulin
Mevrouw J.W.M. Gregersen-Hermans
De heer prof. dr. C. Aydin
Mevrouw I.M. Bakker

Namen leden Algemeen Bestuur:
Dhr. drs. A.J.M. (Ton) Groot Zwaaftink, voorzitter 
Mevr. C.M.H. (Lia) Zwaan-van Schijndel, lid 

Namen leden College van Bestuur:
Dhr. drs. A.J.M. (Ton) Groot Zwaaftink, voorzitter 
Mevr. drs. D.H. (Dorothee) van Kammen, lid 

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders:
De leden van het Algemeen Bestuur en de voorzitter van het College van Bestuur zijn per functie voor 0,1fte ingevuld, waarbij bezoldiging plaatsvindt conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen 2013 (categorie kleinste scholen) Mevrouw D.H. van Kammen wordt bezoldigd in overeenstemming met de bezoldigingscode bestuurders hogescholen 2013.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Bijgaand treft u de downloadlink naar ons meest actuele jaarverslag
> Jaarverslag 2019

Volg ons

Thomas More Hogeschool is actief op social media om inzicht te geven in de werkwijze en activiteiten tijdens de opleiding, maar ook om geïnteresseerden op de hoogte te houden van divers (basis)onderwijs nieuws.
Als je vragen hebt over de school of opleiding, kun je ook contact opnemen via deze kanalen.

                                 

 

Meer artikelen...

Contact

 • Bezoekadres
   
  Thomas More Hogeschool
  Stationssingel 80
  3033 HJ Rotterdam
 • Telefoon
   
  +31 (0)10 – 4657066

 • Mail
   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Twitter